Carel Lurvink

Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van deze website van Carel Lurvink. Door de Carel Lurvink-site te bezoeken, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen.

1. Algemeen
Carel Lurvink stelt uw interesse in deze internetsite op prijs. Deze site wordt door Carel Lurvink vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wetgeving. De site is alleen bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. Voor andere gebieden zijn er mogelijk andere sites beschikbaar. Op deze website is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
Alle op deze site genoemde voorwaarden en prijzen zijn onder voorbehoud en worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven.
 
2. Intellectueel Eigendom
Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel eigendomsrecht. Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op deze website, in het bijzonder op de teksten, afbeeldingen, logo’s, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Carel Lurvink en/of haar licentiegevers/nemers. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan, is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft.
Informatie op deze internetsite mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van Carel Lurvink. In het bijzonder is het verboden de hiervoor genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.
 
3. Gebruik handelsmerken
Alle handelsmerken zoals productmerknamen, slogans, logo's en symbolen (“de tekens”) op deze site zijn eigendom van Carel Lurvink of haar licentiegever(s). Het zonder toestemming van Carel Lurvink gebruiken van enig handelsmerk dat op deze site voorkomt, is strikt verboden. In het bijzonder is het downloaden, kopiëren, verspreiden of gebruik als metatag van de tekens verboden.
 
4. Aansprakelijkheid
Carel Lurvink wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op één of andere wijze te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de Carel Lurvink website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de Carel Lurvink-site.
Deze site kan links bevatten naar niet-Carel Lurvink sites. Carel Lurvink is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of een bezoek van deze sites. Alle risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan het gebruik van dergelijke internetsites zijn volledig voor de bezoeker.
 
5. Juistheid informatie
Hoewel veel aandacht besteed wordt aan het correct en up-to-date houden van de site, kan Carel Lurvink de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. Met betrekking tot modellen, uitvoeringen, specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn wijzigingen voorbehouden. Carel Lurvink accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze site en behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving op elk door haar gewenst moment te wijzigen. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Carel Lurvink accepteert geen aansprakelijkheid voor het onjuist invullen van de HACCP registratieformulieren.


 

Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur