Carel Lurvink

Conformité Européenne (CE)

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten. Producten die hieronder vallen zijn onder andere elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Met deze CE-markering geeft de fabrikant of verkoper aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europeese Regels voldoet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op alle Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) is verordening EG 2016/425 van toepassing (met uitzondering van enkele heel specifieke groepen).
Via deze verordening zijn PBM's ingedeeld in risicocategorieen: 

  • CE I: PBM's die bescherming bieden tegen minimale risico's;
  • CE II: PBM's die bescherming bieden tegen andere risico's dan CE I en CE III; 
  • CE III: PBM's die bescherming bieden tegen risiso's met ernstige gevolgen zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid.


Per type PBM kunnen twee soorten aanvullende normeringen van toepassing zijn.
* normeringen met algemene vereisten die op het soort PBM van toepassing zijn. 
* één of meerdere normeringen met specifieke testmethodes om de prestaties van een PBM inzichtelijk te maken.

PBM van categorie CE II en CE III moeten gecertificeerd zijn (CE-keuring), hiermee geborgd dat een onafhankelijke instantie heeft beoordeeld of het PBM voldoet aan de relevante algemene vereisten en dat de prestatie-claim terecht is. Indien de CE-keuring verplicht is door een onafhankelijke instantie zal dit genoteerd zijn door middel van een nummer achter CE.

Verordening EG2016/425 is een opvolger van de oude PBM-richtlijn (89/686).
Producten gecertificeerd volgens de oude richtlijn mogen sinds 21-4-2019 niet meer geproduceerd worden. 
Voorraden mogen nog wel worden verkocht en gebruikt tot: 
* einde geldigheid van het PBM-certificaat
* uiterlijk 21-4-2023

Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur