Carel Lurvink

Conformité Européenne (CE)

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten. Producten die hieronder vallen zijn onder andere elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Met deze CE-markering geeft de fabrikant of verkoper aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europeese Regels voldoet.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Op alle Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's) is verordening EG 2016/425 van toepassing (met uitzondering van enkele heel specifieke groepen). Via deze verordening zijn PBM's ingedeeld in risicocategorieen: 

  • CE I: PBM's die bescherming bieden tegen minimale risico's;
  • CE II: PBM's die bescherming bieden tegen andere risico's dan CE I en CE III; 
  • CE III: PBM's die bescherming bieden tegen risiso's met ernstige gevolgen zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid.

Categorie I geldt bijvoorbeeld voor tuinhandschoenen. Materialen in categorie I die niet goed gefabriceerd zijn, mogen bij gebruik niet tot een dodelijk ongeval leiden. Categorie III is daarentegen het meest strikt. Dit is een onafhankelijke kwaliteitswaarborg en vereist een onafhankelijke certificering en productiecontrole. Hieronder vallen bijvoorbeeld medische handschoenen. 

Per type PBM kunnen twee soorten aanvullende normeringen van toepassing zijn:

  • normeringen met algemene vereisten die op het soort PBM van toepassing zijn. 
  • eén of meerdere normeringen met specifieke testmethodes om de prestaties van een PBM inzichtelijk te maken.

PBM's van categorie CE II en CE III moeten gecertificeerd zijn (CE-keuring), hiermee is geborgd dat een onafhankelijke instantie heeft beoordeeld of het product voldoet aan de relevante algemene vereisten en dat de prestatie-claim terecht is. Indien de CE-keuring door een onafhankelijke instantie verplicht is, zal dit genoteerd zijn door middel van een viercijferig nummer achter CE, bijvoorbeeld CE 0493.

Verordening EG2016/425 is een opvolger van de oude PBM-richtlijn (89/686). Producten gecertificeerd volgens de oude richtlijn mogen sinds 21-4-2019 niet meer geproduceerd worden. Voorraden mogen nog wel worden verkocht en gebruikt tot: 

  • einde geldigheid van het PBM-certificaat 
  • uiterlijk 21-4-2023

Dit is in het volgende filmpje duidelijk uitgelegd.

Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur