Green product index

De Green Product Index – GPI – is een hulpmiddel om keuzestress te voorkomen bij het inkopen van producten met betrekking tot de Environmental, Social & Governance (ESG) wetgeving die van kracht is gegaan op 01-01-2024. Hoe hoger de GPI-score, des te beter het product scoort op ESG-kenmerken.
De GPI-score loopt van 0 tot 100%.

De GPI is science-based op 4 wetenschappelijke modellen (ESG-wetgeving compliance):

  1. Arbowetgeving – Sociaal en maatschappelijk gestuurd voor medewerkers.
  2. Groene chemie – Milieuvriendelijk en toekomstgericht, voor een schone en veilige werkomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Besparing op beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn bij chemische schoonmaakmiddelen.
  3. Circulaire economie – Noodzakelijk om de aarde niet uit te putten voor huidige en toekomstige generaties.
  4. Reststromen – Verminderen en hergebruiken om zowel economische als ecologische rendementen te vergroten.