Carel Lurvink

Wat is EU-GHS?

EU-GHS is de Europese versie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS). VN-GHS is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Volgens EU-GHS zijn bedrijven die chemische stoffen en mengsels op de markt brengen, verplicht deze in te delen in gevaar categorieën. Bedrijven moeten de verpakking van gevaarlijke stoffen ook voorzien van etiketten met gebruiksvoorschriften en waarschuwingen. Het nieuwe systeem heeft als voordeel dat overal in Europa gevaarlijke stoffen op dezelfde manier worden ingedeeld en geëtiketteerd. EU-GHS vervangt na een overgangstermijn van zeven jaar het systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels uit hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (het oude systeem van de Wet milieugevaarlijke stoffen). 

Contact Informatie

Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Contact

Etiketten Carel Lurvink Clear® lijn

Zoals je misschien al eerder van Carel Lurvink hebt vernomen, gaan we de etikettering van onze eigen schoonmaaklijn Clear® aanpassen aan de allernieuwste eisen. We kennen bijvoorbeeld allemaal wel de bekende oranje gevaren blokken op de etiketten. Deze oranje blokken zullen worden vervangen door rode diamanten. De oude gevaren pictogrammen kan je tot 1 juni 2015 nog tegenkomen.

Clear® is de naam van de complete schoonmaaklijn die Carel Lurvink op de markt heeft gezet. Carel Lurvink is nu volop bezig de etiketten te voorzien van de nieuwe symbolen en de nieuwe P-, H- en EUH-zinnen. We hebben hieronder een makkelijk overzicht weergegeven wat er gaat veranderen.

Oude pictogrammen (kan je tot 1 juni 2015 nog tegenkomen)

Informatie op etiketten van gevaarlijke stoffen en mengsels

Door andere indelingscriteria verandert de informatie op het etiket van alle gevaarlijke stoffen en mengsels. Zo zijn er negen nieuwe pictogrammen en zijn de R- en S-zinnen vervangen door P-, H- en EUH-zinnen. Nieuw is het gebruik van signaalwoorden ‘gevaar’ en ‘waarschuwing’ op het etiket van een gevaarlijke stof of mengsel. Door nieuwe indelingscriteria kan de indeling van een stof of mengsel ook wijzigen. Dit kan leiden tot andere informatie op het etiket. Ook kunnen andere eisen gelden voor de verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels.

Overzicht van de 9 nieuwe pictogrammen (verplicht vanaf 1 juni 2015, maar kan je al eerder tegenkomen)


NB: er worden drie nieuwe pictogrammen geïntroduceerd voor levering en gebruik:

Drie nieuwe pictogrammen

  Schadelijk: dit nieuwe pictogram wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de gezondheidsgevaren van
schadelijke of irriterende stoffen en mengsels. 
  Lange termijn gezondheidsschadelijk: Dit nieuwe pictogram wordt bijvoorbeeld gebruikt voor gezondheidsgevaren
van stoffen en mengsels die bijvoorbeeld (verdacht) kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor
de voortplanting (reprotoxisch) zijn. 
  Houder onder druk: Dit pictogram wordt gebruikt voor gassen onder druk.


Klik voor meer informatie over EU-GHS


Experts binnen uw branche
Al 125 jaar tevreden klanten
Online bestelgemak
Kwaliteit, snel en veilig geleverd

Hoofdkantoor en servicecenter Enschede
Marssteden 40
7547 TC Enschede

053 - 4344343

Servicecenter Hilversum
Franciscusweg 279A
1216 SG Hilversum

035 - 6561402

 

Openingstijden (ma. t/m vr.): 8:15 tot 17:15 uur