Mijn Carel Lurvink

Ons online bestelportal

Via ons online bestelportal Mijn Carel Lurvink kunt u uw bestellingen eenvoudig en snel plaatsen. Dat kan online of met onze app. U profiteert daarbij van handige functies, zoals bestellijsten (voor producten die u vaak bestelt), rapportages en het instellen van budgetten. Bekijk onze flyer voor alle mogelijkheden.