Filters

Veiligheidsartikelen

1326 producten

Veiligheidsartikelen bestellen?

Veiligheid op de werkvloer is een van de belangrijkste dingen. Onder veiligheid verstaat men  de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie, of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid kan dus bereikt worden door gebruik te maken van veiligheidsartikelen. Bovendien is het erg belangrijk duidelijke regels op te stellen. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren.

De Arbeidsomstandighedenwet of Arbowet

De Nederlandse wet geeft regels voor werkgevers en werknemers opgesteld om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. De Arbowet kan in vier delen onderverdeeld worden: de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit), de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) en de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbobeleidsregels). Werkgevers en werknemers zijn beide betrokken in het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. Werkgevers moeten de risico's van het werk in kaart brengen, verbeteringen voorstellen en het gevoerde beleid evalueren. Werknemers moeten de veiligheidsinstructies opvolgen en de beschikbaar gestelde veiligheidsartikelen en beschermingsmiddelen gebruiken. Carel Lurvink biedt alle mogelijke veiligheidsartikelen die de veiligheid op de werkvloer bevorderen. In het assortiment veiligheidsartikelen vindt u signalisatie, werkhandschoenen, adembescherming, oogbescherming, hoofdbescherming, gehoorbescherming, detecteerbare artikelen, bedrijfshulpverlening, messen, opvang en opslag, voedselveiligheid, arm en polsbescherming en entreematten.

Al deze veiligheidsartikelen zijn speciaal ontworpen om de veiligheid van werknemer en werkgever te verbeteren. Zo helpt signalisatie bij het duidelijk aangeven van gevaren; werkhandschoenen, adem-, oog-, gehoor- en hoofdbescherming zorgt voor persoonlijke bescherming van de werknemer tijdens het uitvoeren van klussen; Ook de juiste opslag van producten draagt bij aan veiligheid. Veiligheidskasten en opvangbakken moeten, naast dat ze stabiel zijn, ook geschikt zijn voor het type materiaal wat erin wordt opgeslagen;

Naast opslag is de opvang ook van belang. Chemicaliën en andere vloeistoffen moeten met het juiste type absorptiemiddel geabsorbeerd worden; Met detecteerbare artikelen wordt het risico op productvreemde delen in voedingsmiddelen beperkt en met bedrijfshulpverlening materiaal kan er snel gehandeld worden bij ongelukken.

Voedselveiligheid

Op plekken waar gewerkt wordt met voedsel is veiligheid nog belangrijker. Er moet vooral goed gelet worden op een hygiënische werkomgeving. Men wil immers geen haren of andere viezigheden in het eten terugvinden. Optimale hygiëne wordt bereikt door het regelmatige en grondig schoonmaken. Hierbij is het aan te raden professionele reinigingsmiddelen en schoonmaakartikelen te gebruiken. De hygiëne-status moet daarnaast regelmatig met een dipslide of andere swab-Sampler getest worden.