Filters

Filters adembescherming

47 producten

Filters voor adembescherming bestellen?

Bij Carel Lurvink kunt u naast uw half- & volgelaatsmaskers ook terecht voor filters. Zo treft u onder andere gas-, stof-, damp- of combinatiefilters. Ieder filter beschermt op een andere manier. Hierdoor is het van belang om een juiste keuze te maken in welk filter voor uw situatie perfect is.

Stoffilter

Zoals stofmaskers zijn stoffilters effectief tegen stof, rook, vezels en nevel. Deze filters zijn onderverdeeld met een aantal codes. Deze codes geven weer wat het prestatieniveau van het stoffilter is. De codes die worden gebruikt zijn; P1, P2 en P3. P3 heeft hierin het hoogste prestatie niveau en is in staat te beschermen tegen giftige stoffen. P2 filters beschermen tegen schadelijke stoffen en P1 filtert alleen hinderlijke stoffen.

Gas- & dampfilters

De gas- & dampfilters bieden bescherming tegen het inademen van gassen en dampen. Net als bij de stoffilters wordt ook bij deze filters een codering gebruikt die aangeeft wat de toepassing en effectiviteit is. Dit wordt aangeduid in een viertal types: - Type A: biedt bescherming tegen bepaalde organische gassen en dampen waarvan het kookpunt hoger ligt dan 65°C - Type B: biedt bescherming tegen bepaalde anorganische gassen en dampen - Type E: biedt bescherming tegen zwaveldioxide en andere zure gassen en dampen - Type K: biedt bescherming tegen ammoniak en organische ammoniakderivaten Op basis van deze toepassingen kunnen de filters nog verder onderverdeeld worden in een drietal categorieën; 1, 2 en 3. Hierbij geld dat de categorie 3 filters de hoogste beschermingsgraad geven.

Combinatiefilters

Een combinatiefilter biedt bescherming tegen zowel stoffen als gassen en dampen. Alle combinatiefilters zijn voorzien van een letter- en kleurcode. Hieraan kunt u herkennen waarvoor het combinatiefilter te gebruiken is: - A/Bruin: biedt bescherming tegen organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt >65 - AX/Bruin: biedt bescherming tegen organische dampen en oplosmiddelen met een kookpunt <65 - B/Grijs: Anororganische zure gassen en dampen zoals chloor, zwavelwaterstof en waterstofcyanide - E/Geel: Zwaveldioxide, waterstofchloride (zoutzuur) - K/Groen: Ammoniak - HG/Rood: Kwikdampen - NO/Blauw: Nitreuze dampen en stikstofdioxide - CO/Antraciet: Koolmonoxide - I/Oranje: Radiotactief jodium en samenstellingen.

Meer weten over adembeschermingsfilters?

In het assortiment van Carel Lurvink treft u diverse filters voor ademhalingsbescherming. Heeft u hulp of advies nodig bij het kiezen van het juiste filter voor uw masker? Neem contact op met één van onze specialisten via de e-mail naar [email protected] of bel naar 053 - 434 43 43.