Filters

Opvang en opslag

41 producten

Wat houdt opvang en opslag in?

In magazijnruimtes en industriële omgevingen heeft men te maken met veel materialen en stoffen die moeten worden opgevangen en opgeslagen. Bij Carel Lurvink spelen veiligheid en efficiëntie een grote rol. De opslagruimtes moeten zo efficiënt mogelijk zijn ingericht, maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van veiligheid. Met andere woorden: producten moeten zo handig mogelijk worden opgeslagen en tegelijkertijd moet een veilige opslag en werkplek gegarandeerd worden.

Voor een zo efficiënt mogelijke opslag bieden wij diverse opslagkasten en jerrycanhouders. Mocht er toch iets lekken, dan bieden wij diverse oplossingen in de vorm van absorptiemateriaal. U kunt hierbij denken aan absorptie strips, absorptiematten, absorptiedoeken, absorptieworsten, stofbindend veegpoeder, diverse absorptiekorrels en nog vele andere absorptiemiddelen. Deze middelen zijn er voor de opvang van gevaarlijke (vloei)stoffen en moeten door hun efficiënte opslag direct te raadplegen zijn in het geval van een calamiteit.

Welk type absorptiemateriaal gebruik ik waarvoor?

Hoe veilig er ook gewerkt wordt op een werklocatie, kansen op ongelukken zijn er altijd. Absorptiematerialen nemen gevaarlijke, milieuschadelijke stoffen of chemicaliën op. Bij een lek absorberen deze materialen de schadelijke stoffen en voorkomen of beperken de schade aan uw vastgoed en aan het milieu. Het is daarom essentieel dat er absorptiematerialen aanwezig zijn en dat u weet welk materiaal u voor welke calamiteit gebruikt. Hieronder wordt er per type absorptiemateriaal daarom uitgelegd waarvoor het dient:

- Absorptiematten: Met deze matten beschermt u de werkvloer tegen het morsen en vallende druppels. Er bestaan ook specifiekere absorptiematten, zoals vatdekselmatten. Deze matjes hebben een voorgesneden gat voor de opening van deze vaten en nemen industriële vloeistoffen zoals olie, oplosmiddelen, water en koelvloeistoffen op.
- Absorptiedoeken: Absorptiedoeken zijn handig wanneer u kleine hoeveelheden gemorst heeft.

- Absorptiekussens: Deze kussens zijn ideaal rond een lekkende machine, om olie en snijvloeistoffen in te dammen en te absorberen.

- Absorptiekorrels: Deze korrels zijn eenmalig, zowel binnen als buiten, te gebruiken in omgevingen waar oliën, vetten, smeermiddelen, lichte chemicaliën of andere vloeistoffen gelekt hebben. Er bestaan absorptiekorrels die geschikt zijn bij alle calamiteiten, maar ook korrels die met name vloeistoffen of oplosmiddelen op oliebasis absorberen.

- Absorptieworst: Dit middel is ideaal rond een lekkende machine, om olie en snijvloeistoffen in te dammen en te absorberen.

Buiten deze absorptiemiddelen bieden wij mobiele interventiekits, absorptievellen, kleefdoeken, bestrijdingsboxen voor eikenprocessierups, vloeistofbarrières, indicatorstroken en absorptie strips, zodat u veilig kunt werken en elke calamiteit kunt oplossen. Daarnaast bieden wij gevarieerde opslagmaterialen, zodat u de werkplek efficiënt en raadzaam kunt inrichten. U kunt hierbij denken aan vloerelementen met opvangcapaciteit, distributiebakken in verschillende kleuren, opbergdozen voor bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen, lekbakken (met rooster om artikelen droog te houden), roestvrijstalen planken, kleurgecodeerde containers voor ingrediënten (ofwel dispensers) of bijvoorbeeld lock boxen om sleutels van het vergrendelen van grote machines veilig in op te slaan. Buiten al deze algemene producten voor opvang en opslag, bieden we ook absorptiemateriaal specifiek voor chemicaliën en voor olie.

Welke absorptiemiddelen gebruik ik voor chemie?

Chemicaliën opslaan en chemicaliën afvoeren is essentieel om gevaar op brand en schadelijke blootstelling eraan te ontnemen. U kunt bij chemicaliën denken aan zuren, logen, bijtende stoffen en onbekende vloeistoffen. Maar hoe moet ik dan chemicaliën opslaan en afvoeren? Hiervoor zijn speciale middelen ontwikkeld die al deze chemicaliën absorberen en er tegen bestand zijn. Ze worden niet afgebroken en ze reageren niet met de stoffen. Desbetreffende absorptierollen hebben een zeer hoge absorptiecapaciteit en zijn geschikt voor het absorberen van een groot aantal vloeistoffen, waaronder agressieve zuren en alkaliën. Maar er bestaan ook mobiele interventiekits voor chemicaliën, die bestemd zijn voor middelgrote hoeveelheden gemorste chemicaliën en gevaarlijke vloeistoffen. En ook absorptieworsten zijn er in een specifieke uitvoering van chemicaliën, om machines met deze stoffen erin te beschermen. Tot slot zijn er ook chemicaliën absorptiekussens, welke ideaal werken rond een lekkende machine om olie en snijvloeistoffen in te dammen en te absorberen. Met deze speciale absorptiemiddelen wordt het veilig opslaan en afvoeren van chemicaliën eenvoudig gegarandeerd.

Welke absorptiemiddelen gebruik ik voor olie?

Ook hiervoor bestaan er speciale absorptiematerialen die specifiek geschikt zijn voor het absorberen van olie. Zij zijn niet in staat zijn andere (wateroplosbare) vloeistoffen te absorberen. Omdat ze waterafstotend zijn, zijn ze ideaal voor het absorberen van oliën in gebieden waar mogelijk ook water aanwezig is. Bij deze producten zal altijd het woord ‘olie’ vermeld staan.

Wat is milieuschade?

Bij milieuschade gaat het om vervuiling van bodem en water door vrijgekomen (gevaarlijke of giftige) chemische stoffen. Chemicaliën kunnen lekken en sommige daarvan kunnen een verontreiniging van de bodem tot gevolg hebben. Gelekte chemicaliën kunnen zelfs in het grondwater terechtkomen, wat niet alleen schadelijk is voor het milieu maar ook ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen en dieren. Ieder bedrijf kan met milieuschade te maken krijgen, bijvoorbeeld door het gebruik van schoonmaakmiddelen, verontreinigd bluswater of het vrijkomen van asbest door brand of storm. Milieuschade door giftige stoffen kan voorkomen of op zijn minst geminimaliseerd worden met de juiste opvang.

Tegenwoordig bevat elk algemeen noodplan ook een zogeheten spil plan, waarin staat hoe er in geval van een bedrijfsongeval of lekkage gehandeld moet worden.

Hoe kunt u het beste een lekkage opruimen?

Lekkende olie en vloeistoffen kunt u het makkelijkste opruimen met absorptiematerialen. Bij een lekkage is het verstandig om een vloeistofbarrière te gebruiken, zodat de lekkage zich niet nog verder kan uitbreiden en de rest van de opslagruimte onaangetast blijft. Uiteraard kunt u ook preventief handelen door de werkvloer met een absorptiemat te beschermen. Als er dan iets gemorst wordt, wordt het direct door de absorptiemat opgenomen.

Hoe kies ik de juiste opvang en opslag?

U moet bij de aanschaf van absorptiemateriaal er rekening mee houden dat niet alle absorptiematerialen overal inzetbaar zijn. Er wordt altijd aangegeven wat het absorptiemateriaal in staat is te absorberen. De meeste absorptiematerialen zijn erg veelzijdig en absorberen vele verschillende vloeistoffen. Toch moet u altijd controleren wat het absorptiemateriaal kan absorberen. Kan het absorptiemateriaal bijvoorbeeld olie, water, zuren, koelvloeistoffen, niet-brandbare oplosmiddelen, koolwaterstoffen, diesel en/of benzine absorberen? Controleer dus goed waarvoor het materiaal bestemd is en lees altijd goed de productomschrijving of het productinformatieblad. Schroom niet om contact op te nemen bij vragen.