Filters

Bedrijfshulpverlening

143 producten

Bedrijfshulpverlening

Een ongeluk zoals een brand of ander ongeval kan altijd gebeuren; ook als u zich aan alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften houdt. Daarom is het van uiterst belang dat uw bedrijfshulpverlening op orde is en dat er voldoende materialen voor BHV beschikbaar zijn.

Wat is bedrijfshulpverlening?

Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke rol wat betreft veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. De BHV’ers zorgen ervoor dat ongelukken voorkomen worden en bieden hulp bij calamiteiten. Zo verleent een BHV’er eerste hulp wanneer dat nodig is. Dat kunnen simpele dingen zijn zoals een verband aanbrengen, maar ook levensreddende handelingen zoals reanimeren. Daarnaast heeft een bedrijfshulpverlener taken op het gebied van brandveiligheid. De BHV’er weet niet alleen hoe een kleine brand geblust kan worden, maar let ook op de mogelijke risico’s waarbij brand kan ontstaan. Tot slot is een BHV’er verantwoordelijk voor het veilig ontruimen van het pand en het georganiseerd begeleiden van alle aanwezigen naar het verzamelpunt.

Wat wordt verstaan onder bedrijfshulpverlening?

Zoals we hierboven besproken hebben, zorgt een bedrijfshulpverlener voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ze zorgen er niet alleen voor dat ongelukken voorkomen worden, maar verlenen ook hulp in geval van nood. Om ervoor te zorgen dat een BHV’er goed zijn werk kan doen in geval van nood, zijn verschillende hulpmaterialen noodzakelijk. Denk hierbij aan verbanddozenEHBO-hulpmateriaalwondverzorgingsproductenoogspoelingblusdekens en in sommige gevallen ook high visibility kleding.

Zo bent u in Nederland volgens de Arbowet verplicht een verbandtrommel op meerdere locaties binnen uw organisatie te hebben, deze te controleren en aan te vullen indien nodig. Het aantal verbanddozen dat binnen uw organisatie vereist is, is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, vereniging of school. Hierbij moet u twee punten in gedachten houden; elke unit (verdieping, gebouw of ruimte) heeft een verbanddoos nodig en moet de doos binnen 30 seconden te bereiken zijn. Daarnaast dient u ook de verbanddoos minimaal eens per half jaar te controleren. Kijk voor meer informatie naar de verschillende categorieën. Daar wordt vermeld wanneer en hoe u de producten moet gebruiken.

Wanneer is bedrijfshulpverlening verplicht?

Een ongeluk op de werkvloer kan altijd gebeuren, ook wanneer uw bedrijf zich aan alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften houdt. In de Arbowet is daarom vastgelegd dat alle bedrijven met minimaal 1 medewerker verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Aan de hand van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt bepaald hoe groot de risico’s op bedrijfsongevallen zijn binnen uw organisatie. Het RI&E wijst vervolgens uit welke maatregelen er genomen moeten worden om de risico’s op incidenten te minimaliseren. Sommige risico’s kunnen echter niet uitgesloten worden. Er moet daarom ook een intern noodplan opgesteld worden voor de overige risico’s.

Hoeveel BHV’ers nodig voor uw bedrijf?

In elk bedrijf of organisatie moeten er tenminste twee personen aangewezen worden die de BHV-taken op zich nemen, mocht dit nodig zijn. Het RI&E bepaalt hoeveel BHV’ers uw organisatie minimaal moet opleiden om aan de wettelijke veiligheidseisen te voldoen. Dat hangt onder meer af van het aantal risico’s op ongelukken binnen uw organisatie, de grootte van het bedrijf en het aantal niet-zelfredzame personen. Iedere bedrijfshulpverlener moet verplicht een opleiding volgen om het BHV-certificaat te behalen. De BHV’er moet jaarlijks een herhalingscursus volgen om het certificaat te verlengen. Hierdoor bent u er zeker van dat de bedrijfshulpverleners genoeg kennis hebben om op een goede manier te kunnen handelen in verschillende noodsituaties.

Vaak worden verschillende BHV-taken over meerdere personen verdeeld. Houdt er echter rekening mee dat er altijd iemand aangewezen moet zijn die de BHV'er vervangt bij zijn of haar afwezigheid. Het noodplan moet dan ook voor iedereen duidelijk zijn. Ook is het belangrijk dat de bedrijfhulpverleners verspreidt zijn over de verschillende afdelingen binnen uw organisatie, zodat er in geval van nood altijd snel een BHV’er ter plaatse is. Ook het juist verspreiden van de verbanddozen, EHBO-hulpmateriaal, wondverzorgingsproducten, oogspoeling, blusdekens en high visibility kleding is sterk aan te raden. 

Hulp nodig bij het uitzoeken van de juiste artikelen voor uw bedrijfshulpverlening? Een van onze specialisten helpt u graag! Neem contact op met onze specialisten via [email protected] of bel naar 053 - 434 43 43.