Filters

Veiligheidspictogrammen

460 producten

Waarom veiligheidspictogrammen?

De veiligheid van werknemers staat altijd op de eerste plaats. Het gebruik van pictogrammen om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen of situaties levert een belangrijke bijdrage aan een veilige werkomgeving. De pictogrammen bieden visuele hulp bij het begrijpen en verbeteren van de algemene veiligheidsprotocollen.

Welke pictogrammen zijn er?

Pictogrammen geven informatie over verschillende situaties waarbij uw medewerkers extra uitleg nodig hebben. De pictogrammen zijn zo ontworpen dat iedereen ze begrijpt, maar ook dat ze extra stimuleren om de veiligheidsregels na te leven. Een pictogram dat een persoon laat zien die zijn handen wast, inclusief een toelichting waarom dit zo belangrijk is, helpt veel meer dan alleen tekst dat medewerkers hun handen moeten wassen met water en zeep. Daarnaast geeft een goed pictogram richtlijnen over hoe vaak en op welk moment dit moet gebeuren en maakt duidelijk dat handen wassen met alleen water niet voldoende is.

Informatie over de risico’s en de protocollen in geval van nood

Het is belangrijk om de juiste procedures voor het werken met gevaarlijke materialen te kennen. Bij extra protocollen in extreme omstandigheden, zoals brand of giftige stoffen die vrijkomen, is het essentieel dat de veiligheidsprocedures ook in stresssituaties opgevolgd worden. Door deze protocollen door middel van duidelijke pictogrammen te visualiseren, weet iedereen wat hij/zij moet doen in elke situatie.

Pictogrammen voor gevaarlijke stoffen

Pictogrammen voor gevaarlijke stoffen geven informatie over de aard en mogelijke gevaren van een stof. Op de werkvloer helpen ze uw werknemers om veilig te werken door risico's te minimaliseren. Er zijn bijvoorbeeld pictogrammen verkrijgbaar om aan te geven dat er explosieve, giftige of brandbare stoffen aanwezig zijn. Dit betreft niet alleen informatie over de juiste manier van omgang met de stoffen, maar ook instructies over wat te doen bij een ongeluk en waar een speciale uitrusting nodig is, wordt via pictogrammen op een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke manier gecommuniceerd.

Wat zijn Brady pictogrammen?

Brady pictogrammen zijn gestandaardiseerd en wereldwijd herkenbaar. De afbeeldingen op de Brady pictogrammen worden op de werkvloer gebruikt om werknemers te wijzen op mogelijke gevaren en om instructies te geven over wat ze moeten doen om veilig te werken.

Pictogrammen gevaarlijke stoffen

Het werken met gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Om werknemers te beschermen en de risico's te minimaliseren, zijn er verschillende pictogrammen voor gevaarlijke stoffen verkrijgbaar. Deze pictogrammen geven informatie over de aard van de stoffen en de gevaren die eraan verbonden zijn. Zo weten uw werknemers wat de protocollen zijn om ook in een omgeving waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, veilig te kunnen werken. Er zijn pictogrammen verkrijgbaar voor onder andere explosieve stoffen, giftige stoffen of brandbare stoffen.

Pictogram werk

Naast pictogrammen voor gevaarlijke stoffen, zijn er ook pictogrammen die algemene veiligheidsinstructies geven. Denk hierbij aan pictogrammen die aangeven waar de nooduitgang is, waar de brandblusser hangt of waar het EHBO-station zich bevindt. Het is belangrijk dat deze pictogrammen goed zichtbaar zijn op de werkvloer, zodat werknemers snel en gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden.

Handen wassen pictogrammen

Een van de belangrijkste pictogrammen op de werkvloer en zeker in de voedingsindustrie, is het pictogram voor handen wassen. Om verspreiding van ziektekiemen en besmetting van voedsel te voorkomen, is het van cruciaal belang dat werknemers hun handen regelmatig en op de juiste manier wassen. Het pictogram voor handen wassen geeft instructies over hoe u uw handen moet wassen en hoe lang dit moet duren om de handen echt goed schoon te krijgen. Door de instructies op het pictogram exact op te volgen, weten werknemers precies wat ze moeten doen om zichzelf en anderen te beschermen.

Pictogram handen wassen met zeep

Een belangrijk onderdeel van het handen wassen is het gebruik van zeep. Het pictogram voor handen wassen met zeep laat niet alleen zien hoe u uw handen op de juiste manier met zeep wast, het maakt ook duidelijk dat het gebruik van zeep essentieel is om ziektekiemen te doden en verspreiding van ziektes te voorkomen. Om te zorgen dat uw medewerkers altijd zeep gebruiken, is het belangrijk om dit pictogram op een duidelijke plek op te hangen op alle plekken waar handen gewassen kunnen worden, bijvoorbeeld bij de wastafel in het toilet of in de keuken.

Meer weten over welke pictogrammen niet te missen zijn op uw werkvloer? Neem contact op een van onze specialisten via 053 - 434 43 43.