Hofleverancier

Sinds 1993 mag Carel Lurvink het predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” voeren. Het predicaat is een koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die een vooraanstaande plaats innemen in de regio en in de branche. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.

Ondernemingen die dit predicaat Hofleverancier hebben ontvangen voldoen aan de volgende eisen:

  • De onderneming moet minimaal 100 jaar bestaan en in eigendom zijn van één familie.
  • De onderneming moet van onberispelijk gedrag zijn. Dat wil zeggen dat de bestuurders op zowel juridisch als economisch vlak van onbesproken gedrag moeten zijn.
  • De onderneming moet maatschappelijke doelen sponsoren.
  • De onderneming mag nooit in surseance van betaling zijn geweest.

In 2018, het jubileumjaar waarin wij ons 125-jarig bestaan hebben gevierd, heeft Zijne Majesteit de Koning dit predicaat bestendigd voor de komende 25 jaar. Een predicaat waar we trots op zijn!