Filters

Adembescherming

144 producten

Adembescherming, hoe werkt het?

Een schone lucht is van groot belang voor onze gezondheid. Zonder zuurstof kunnen we immers niet ademen. Zelfs de kleinste stofdeeltjes, gassen en dampen kunnen al schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij een vervuilde, schadelijke lucht is het daarom essentieel om adembescherming te dragen. Zo speelt het ook in de werkveiligheid een belangrijke rol; het inademen van omgevingslucht kan allerlei effecten op de gezondheid hebben. Adembescherming zorgt ervoor dat de drager schone lucht kan inademen die vrij is van schadelijke stoffen. In feite vormt het dus een adembeschermer. Filters in de adembescherming houden die schadelijke stoffen namelijk tegen. U kunt daarbij denken aan gevaarlijke of giftige stoffen, te weinig of juist te veel zuurstof, maar ook aan (fijn)stof, rook, gassen en dampen. Door een gelaatsmasker als adembescherming te dragen, zijn uw luchtwegen en gezicht dus goed beschermd tegen gezondheidsrisico’s. Een gelaatsmasker is een herbruikbaar masker dat adembescherming biedt tegen dampen, gassen en stofdeeltjes en hierbij het zicht tijdens de werkzaamheden niet vermindert.

In het kort vormt het doel van adembescherming een optimale bescherming tegen het inademen van verontreinigde lucht of juist het verhelpen van te weinig zuurstof.

Adembescherming werkt alleen goed als het op de juiste manier gebruikt/gedragen wordt en goed onderhouden. De drager van de adembescherming, de werkzaamheden en de blootstelling aan gezondheidsrisico’s daarbij bepalen welk type adembescherming nodig is. Zo kunnen brillen, littekens, te grote maskers en gezichtsbeharing zorgen voor lekkages en vervuiling. Datzelfde geldt voor slecht onderhoud. Mede daarom is een goede voorlichting en instructie aan medewerkers uiterst belangrijk.

Welke adembescherming bestaat er?

Producten die zijn bedoeld voor adembescherming kunnen op twee manieren werken. Ze kunnen de omgevingslucht filteren en zuiveren of ze kunnen onafhankelijke schone lucht aanvoeren. Grofweg zijn er dus twee groepen adembeschermingsmiddelen: middelen afhankelijk van de omgevingslucht en middelen onafhankelijk van de omgevingslucht. Om welke van de twee systemen uw werksituatie vraagt, hangt af van verschillende zaken. Denk daarbij aan de luchtkwaliteit, de soort en concentratie risicostoffen, hoe lang medewerkers aan de lucht worden blootgesteld en de gezondheidsrisico’s die de lucht veroorzaken. Zo kan in de ene situatie een simpel (wegwerp) stofmasker voldoende zijn om de gezondheid van de medewerker te garanderen, maar is een minutieus aansluitend gezichtsbedekkend masker met onafhankelijke luchttoevoer noodzakelijk in een andere situatie. Het is daarom goed om te weten waar de twee soorten bescherming precies voor staan en waar ze dus voor zorgen.

Wat is het verschil tussen afhankelijke en onafhankelijke adembescherming?

Adembescherming kent dus twee hoofdcategorieën, genaamd afhankelijke adembescherming en onafhankelijke adembescherming. Het systeem van onafhankelijke adembescherming gebruikt afgesloten luchtcapsules die zuivere lucht leveren via een masker, kap, helm of pak. De term ‘onafhankelijk’ betekent dus dat de gebruiker niet afhankelijk is van de kwaliteit van de directe omgevingslucht. Bij onafhankelijke adembescherming wordt dus van buitenaf schone lucht aangevoerd. Onafhankelijke adembescherming is nodig als er onvoldoende zuurstof in de lucht zit (of als dit kan ontstaan), als er gevaarlijke stoffen in de lucht aanwezig zijn waarvoor speciale wetgeving geldt of als er bijvoorbeeld sprake is van een te hoge luchtverontreiniging. Omdat onafhankelijke adembeschermingsmiddelen niet afhankelijk zijn van filters, kan hiermee een hogere beschermingsfactor worden behaald. Een voorbeeld van onafhankelijke adembescherming is een persluchtmasker.

Bij afhankelijke adembescherming wordt gefilterde (schoongemaakte) omgevingslucht ingeademd door de drager ervan, waarbij de bewegingsvrijheid niet wordt beperkt. De filters van afhankelijke adembescherming zijn snel en eenvoudig te vervangen. Veelvoorkomende vormen hiervan zijn gelaatsmaskers en de veelgebruikte (wegwerp) stofmaskers met filter, ook wel bekend als de FFP-maskers.

Wanneer moet er onafhankelijke adembescherming gebruikt worden?

De toepassing van onafhankelijke ademhalingsbescherming is verplicht als er sprake is van één (of meer) van de volgende omstandigheden:

- Er wordt gewerkt in een besloten ruimte
- Er is een zuurstofconcentratie van minder dan 19%
- Er is aanwezigheid van een bijzondere stof of een zuurstof verdringende gas
- Er is sprake van overschrijding van de maximaal toegestane concentratie verontreiniging voor filters

Bij het verwijderen van asbest mag alleen een stofmasker gebruikt worden die voldoet aan de FFP3 kwaliteit, zoals de 3M 8835+ adembescherming. FFP3 stofmaskers bieden namelijk effectieve bescherming (tot 50 keer de grenswaarde) tegen stofdeeltjes van giftige tot zeer giftige stoffen. Let wel op dat er eerst een sloopmelding gedaan moet worden. Wanneer een asbestsanering in risicoklasse 2A valt, moeten de werkzaamheden uitgevoerd worden met onafhankelijke adembescherming. Bij een indeling van saneringswerkzaamheden in risicoklasse 1 of 2, moet er altijd onafhankelijke adembescherming gebruikt worden.

Wanneer welke adembescherming: waar let ik op?

Adembescherming komt dus voor in verschillende soorten. Ze hebben een andere werking, beschermingsklasse en toepassing. Zo maken we een onderscheid in wegwerpmaskers, maskers met filters, medische mondmaskers en maskers met geassisteerde ademhalingsbescherming. Maar wanneer moet u nu welke adembescherming kiezen?

Voor het kiezen van de juiste adembescherming moet u kennis hebben van specialistische zaken als luchtkwaliteit en gevaarlijke stoffen. Let hierbij allereerst op de wetgeving die van toepassing is - en op de protectiefactor van producten die voor adembescherming verkrijgbaar zijn. Wettelijk wordt adembescherming geregeld door de Arbowet, waarin algemene bepalingen zijn opgenomen over persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder adembescherming). Daarnaast bepalen het Arbobesluit, de Arboregeling en de Wet op de medische keuringen welke adembescherming wanneer geschikt is. In deze wetten worden zaken omschreven als pasvorm, gebruiksduur, onderhoud en voorwaarden voor veilig gebruik.

Naast wetgeving is de zogenaamde ‘protectiefactor’ bepalend voor de keuze van de juiste adembescherming. De drie protectiefactoren zijn: de nominale protectiefactor (NPF), de toegekende protectiefactor (TPF) en de werkplekprotectiefactor (WPF).

Om te weten welke wetten en protectiefactor voor uw situatie van toepassing zijn en welke adembescherming erdoor voor u het beste is, is het belangrijk om de volgende factoren in kaart te brengen:

-De werklocatie en de voorzieningen
-De werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden
-De (gevaarlijke) stoffen, gassen of dampen die eventueel kunnen worden ingeademd en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn
-De maximaal toegestane concentratie van een stof (MAC-waarde)
-Het zuurstofgehalte in de ruimte

Antwoorden hierop bepalen welke wettelijke eisen gelden, bijvoorbeeld voor grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Indien u graag hulp wil bij het kiezen van de juiste adembescherming, staan onze productspecialisten voor u klaar. Kom met een goede inventarisatie en compleet beeld van uw werksituatie en zorg samen met Carel Lurvink voor optimale adembescherming op en rondom de werkvloer.

Adembescherming bestellen?

Toch meer informatie nodig? Neem contact op met een van onze specialisten via [email protected] of 053 - 434 43 43. Wij helpen u graag verder!