EN 3742 weerstand tegen indringen van chemicaliën en micro organismen

EN 374 is een Europese norm die eisen stelt aan beschermhandschoenen die bedoeld zijn om te beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen. De norm is opgedeeld in twee delen:

  • EN 374-1: Dit deel van de norm gaat over de algemene eisen voor beschermhandschoenen, waaronder zaken als materialen, constructie, maat en merken.
  • EN 374-2: Dit deel van de norm gaat over de specifieke eisen voor handschoenen die bedoeld zijn om te beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen. De norm specificeert de prestatieniveaus waaraan handschoenen moeten voldoen om als beschermend te worden beschouwd, evenals de testmethoden en procedures die moeten worden gebruikt om hun prestaties te evalueren.

Volgens EN 374-2 moeten handschoenen die bedoeld zijn om te beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen bepaalde minimale prestatieniveaus behalen om als beschermend te worden beschouwd. Deze prestatieniveaus zijn gebaseerd op het type chemicaliën of micro-organismen waartegen de handschoenen bedoeld zijn te beschermen, evenals de duur van de blootstelling en het type gevaar waartegen de handschoenen bedoeld zijn te beschermen (bijvoorbeeld huidcontact, vloeistofspuiten, enz.).

De norm specificeert ook de testmethoden en procedures die moeten worden gebruikt om de prestaties van handschoenen in verband met chemische en micro-organismebescherming te evalueren. Deze tests zijn bedoeld om de omstandigheden te simuleren waarmee handschoenen tijdens gebruik te maken kunnen krijgen en omvatten bijvoorbeeld tests voor permeatie (d.w.z. de vermogen van een chemicaliën om door het handschoenmateriaal heen te dringen), degradatie (d.w.z. het effect van een chemicaliën op de fysische eigenschappen van het handschoenmateriaal) en bacteriële en virale penetratie (d.w.z. de vermogen van micro-organismen om door het handschoenmateriaal heen te dringen).