Ebola

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft deze ebolavirus uitbraak uitgeroepen als een 'medische noodsituatie van internationale zorg' Een grote internationale aanpak is nodig om de verspreiding van het ebolavirus in West Afrika te stoppen. De kans dat een reiziger ebola meebrengt naar Nederland is, ondanks de groeiende uitbraak, heel klein, maar niet uitgesloten. Daarom blijft alertheid geboden.

Een persoon, besmet met het ebolavirus, kan het virus weer op andere personen overbrengen door direct contact en via bloed of andere lichaamsvloeistoffen (via beschadigde huid of slijmvliezen, ontlasting, urine, speeksel, sperma) Een gezond persoon kan ook een infectie oplopen als aangetaste huid of slijmvliezen in contact komen met omgevingsobjecten die zijn besmet met vloeistoffen van een ebolapatiënt. Dit kunnen vervuilde kleding of beddengoed zijn of gebruikte naalden. Verspreiding van het ebolavirus via de lucht is niet aangetoond.

Ebolavirus

Het ebolavirus is een ernstige, vaak fatale ziekte. Zo'n 90% van de geïnfecteerde patiënten overlijdt. Sinds februari 2014 is er een ebola-uitbraak in Guinee, Sierra Leone en Liberia.

Kan het virus naar Nederland komen?

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de kans dat het ebolavirus naar Nederland komt 'buitengewoon klein' Huisartsen in Nederland zijn goed ingelicht om patiënten met koorts door te vragen naar waar ze zijn geweest. Dit is een van de voorzorgsmaatregelen om de eventuele verspreiding van het ebolavirus te voorkomen.

Vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen?

Neem contact op met de verkoop binnendienst via 053 - 434 43 43.

Gerelateerde artikelen