Podcast Betekenisvol ondernemen

In gesprek met experts Aldo van Duivenboden en Joris Krabbenborg
In Carel de Podcast bespreken we vragen van klanten en geven we u een blik achter de schermen van ons bedrijf. Tijdens de podcast ‘Betekenisvol ondernemen; meer maatschappelijke impact maken’ vertellen Aldo van Duivenboden en Joris Krabbenborg u over het nut en de concrete betekenis van deze nieuwe vorm van ondernemerschap. Aldo is onderwijsvernieuwer bij Hogeschool Saxion. Joris is Marketing & E-Commerce Manager bij Carel Lurvink. U kunt de podcast hier beluisteren.

In 2019 werd Carel Lurvink benaderd door Eshuis Accountants en Saxion Conscious Business Lab om deel te nemen aan BCorp Twente. Gedurende dit traject keken studenten samen met Carel Lurvink waar er nog winst te behalen viel inzake betekenisvol ondernemen, een onderwerp dat bij Carel Lurvink hoog op de agenda staat.

Als leidraad werd hiervoor de zogenaamde BCorp-standaard gebruikt. BCorp is een wereldwijd erkende certificering voor integrale duurzaamheid van ondernemingen.

Stages, afstudeeronderzoeken en projecten

“Binnen alle afdelingen van Carel Lurvink werken regelmatig studenten mee. We zien onzelf als een lerende organisatie. Studenten hebben een frisse blik en kunnen daarmee ons blikveld verruimen. Zo hebben we het afgelopen jaar onder andere onderzoek laten doen naar klanttevredenheid, employer branding en duurzame kansen in de arbeidsmarkt. BCorp Twente hebben we succesvol afgerond en dit leverde ons mooie conclusies en aanbevelingen op.”

Wat betekent betekenisvol ondernemen en waarom is het belangrijk?

“Betekenisvol ondernemen gaat over de balans tussen verschillende waarden. Bedrijven creëren niet alleen financiële waarden, maar ook sociale en ecologische waarden. We hebben heel lang gedacht dat als een onderneming zoveel mogelijk winst maakt, iedereen daaromheen meeprofiteert. Nu hebben we echter te maken met een veranderende aarde. Denk aan de klimaatverandering, de uitputting van grondstoffen en de afname van de biodiversiteit. Dit heeft impact op onze bedrijvigheid en het oude businessmodel kan daarom niet meer uit. Dat maakt dat we samen moeten nadenken over een ander businessmodel en dat vatten we samen in de betekeniseconomie. Daarbij neem je naast geld dus ook andere waarden mee in je bedrijfsdoelstellingen.”

Impact op organisatie

“Certificeringen, zoals het BCorp-model, checken of je ook echt doet wat je zegt. Als een bedrijf bijvoorbeeld beweert dat ze een CO2-reducering in hun plannen hebben opgenomen, wordt er gecontroleerd of dit ook echt gebeurt en hoe zij dit meten. Maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke doelen die in de bedrijfsplannen staan, zoals het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden gecheckt. Het is veel werk om alle ‘bewijzen’ te verzamelen en vast te leggen, maar zo’n certificering kan van belang zijn wanneer jouw klanten duurzaam willen inkopen.”

Wat kunnen studenten bijdragen aan bedrijfsvraagstukken zoals betekenisvol ondernemen?

“We zitten nu in een wereld waarin we met elkaar moeten gaan uitvinden hoe het moet gaan werken. Daar kun je ‘vers denkende’ studenten aan het voorfront bij betrekken. Ik sta vaak versteld van de praktisch uitvoerbare ideeën die ze hebben. Studenten kunnen bovendien dingen die mijn generatie helemaal nog niet kan. Dus door de samenwerking kunnen we met elkaar de toekomst uitvinden.”

Verschillende certificeringen

“Veel certificeringen zijn branchespecifiek en duurzaamheid is een containerbegrip. Een certificering belicht vaak maar één aspect zoals de ecologische of maatschappelijk waarde. Wij hebben BCorp gekozen omdat dit het hele spectrum meepakt. Wij vinden het heel fijn als bedrijven het certificaat halen, maar we zijn eigenlijk ook heel blij als bedrijven en studenten serieus aan de gang gaan met een allesomvattend model. Je hoeft niet meteen te slagen, laten we eerst maar eens met elkaar gaan leren.”

Betere businessmodellen, een betere wereld

“Ik kan me voorstellen dat het voor veel ondernemers een abstract en nieuw onderwerp is. Wij hebben de ervaringen, van enerzijds de deelnemende ondernemers en anderzijds de studenten, opgetekend in een boek. Hierin kan je lezen wat het de ondernemers heeft opgeleverd. En we geven toelichting op het integrale model BCorp. Het boek kan men hier vinden.

Beluister hier de gehele Carel de Podcast over betekenisvol ondernemen. Vindt u deze podcast interessant? Laat dan een review achter op Apple Podcast.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen