Podcast: Infectiepreventie; voorkomen is beter dan genezen

Podcast infectiepreventie voorkomen is beter dan genezen
In gesprek met expert Jolande Nelson-Melching
In Carel de Podcast bespreken we vragen van klanten en geven we u een blik achter de schermen van ons bedrijf. In de podcast ‘Infectiepreventie: voorkomen is beter dan genezen’ vertelt Jolande Nelson-Melching u alles over het belang van infectiepreventie in de zorg. Jolande is deskundige infectiepreventie bij Diversey. Hieronder vindt u enkele highlights van het interview. Het gehele gesprek duurt 25 minuten. U kunt de podcast hier beluisteren.

Wat is de rol van een deskundige infectiepreventie?

“Een deskundige infectiepreventie ondersteunt zorginstellingen om infecties te voorkomen. Op strategisch niveau doen we dat bijvoorbeeld door advies te geven aan de raad van bestuur. Voor de praktische uitvoering op de werkvloer maken we protocollen. Daarover geven we ook voorlichting en scholing. We kijken daarnaast of de randvoorwaarden voor een goede hygiëne op orde zijn en of de protocollen ook echt worden uitgevoerd. Is er onverhoopt toch een uitbraak, dan geven we advies en hebben we een coördinerende rol om de uitbraak onder controle te krijgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert instellingen of ze een deskundige infectiepreventie hebben.”

Waarom is infectiepreventie in de zorg zo belangrijk?

“In zorginstellingen verblijven kwetsbare mensen. Zij zijn gevoeliger voor infecties, omdat ze een lagere weerstand hebben. De kans op verspreiding van infecties is bovendien groter, omdat er veel contact is tussen de medewerkers en hun bewoners en patiënten. Mensen in zorginstellingen kunnen dus te maken krijgen met ‘zorginfecties’. Dat zijn infecties die je kunt voorkomen. Het is voor zorginstellingen dan ook erg belangrijk dat ze weten welke risico’s er zijn én hoe ze de juiste maatregelen kunnen nemen.”

Waardoor ontstaan infecties?

“Infecties kunnen ontstaan door micro-organismen. Dat zijn bacteriën en virussen, maar ook gisten en schimmels. Het grote verschil tussen een bacterie en een virus is dat bacteriën zich zelfstandig kunnen vermeerderen. Dat kunnen virussen niet. Virussen hebben hiervoor altijd een gastheer nodig, zoals een mens of dier. De meeste bacteriën kun je bestrijden met antibiotica. Virusinfecties kun je niet bestrijden met antibiotica. Om een infectie tegen te gaan, is het dus vooral belangrijk te weten of je met een gist, schimmel, bacterie of een virus te maken hebt. Dat is belangrijk voor het bepalen van de medicatie, maar óók voor het desinfecteren van ruimten. Een desinfectiemiddel kan namelijk alleen werken tegen virussen. Of juist alleen tegen bacteriën. Maar gelukkig zijn er ook middelen die tegen beide werken.”

Wat is het verschil tussen reinigen en desinfecteren?

“Bij reinigen verwijder je vuil met daarin een deel van de micro-organismen. Bij desinfectie dood je de micro-organismen. Desinfectie is echter alleen nodig als er sprake is van een besmettelijke aandoening of als voorwerpen of oppervlakken verontreinigd zijn met bloed of ander lichaamsvocht. Het is belangrijk vóór het desinfecteren eerst zichtbaar vuil weg te halen. Want een desinfectiemiddel reinigt niet en werkt bovendien onvoldoende door het vuil. Dus eerst reinigen - en dan pas desinfecteren. En alleen desinfecteren als het écht nodig is.”

Waarop moet je letten bij het reinigen?

“Allereerst moet je met schoon materiaal werken. En met apart materiaal voor het interieur en voor het sanitair. Ook voor elke ruimte waarin patiënten of bewoners verblijven, moet je nieuw en schoon materiaal gebruiken. Let vooral op dat je de juiste dosering van het reinigingsmiddel gebruikt. We zijn snel geneigd iets meer te gebruiken. Maar als je teveel gebruikt, geeft dat een plaklaag waarin bacteriën zich juist kunnen vermeerderen. Vergeet emmers niet te drogen, want ook in een laagje achtergebleven vocht kunnen bacteriën zich vermenigvuldigen. En doeken en moppen moet je dezelfde dag nog wassen om te voorkomen dat er bacteriën in groeien.”

Waarop moet je letten bij het desinfecteren?

“Ieder desinfectiemiddel heeft zijn eigen werkzame stof. De inwerktijd van die werkzame stoffen varieert. Laat producten in ieder geval niet te kort inwerken, want dan doen ze hun werk niet goed. Kies bovendien een middel dat werkt voor het micro-organisme dat je wit doden. Is dat een virus? Of een bacterie, gist of schimmel? Op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl) staat welke middelen er zijn en waarvoor je ze kunt gebruiken. Let erop dat het desinfectiemiddel een N-nummer heeft, want dan weet je dat het in Nederland is toegelaten en dat het veilig is voor mens en milieu.”

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet je erbij dragen?

“Het is belangrijk dat je weet hoe een micro-organisme wordt overgedragen. Op basis daarvan kies je de persoonlijke beschermingsmiddelen voor infectiebestrijding. Wordt een micro-organisme alleen overgebracht via direct contact? Dan zijn handschoenen en een schort voldoende. Bij verspreiding via druppeltjes in de lucht, zoals bij het coronavirus, moet je ook een mondneusmasker en een spatbril dragen. Let daarbij op hoe je persoonlijke beschermingsmiddelen aan- en uittrekt. Vooral bij het uittrekken van beschermingsmiddelen kun je jezelf besmetten.”

Beluister hier de gehele Carel de Podcast over infectiepreventie in de zorg. Vindt u deze podcast interessant? Laat dan een review achter op Apple Podcast.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen