Veilig werken met glaswol en andere isolatiematerialen

Veilig glaswol installeren met Carel Lurvink
Het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
Bij het werken met glaswol is het enorm belangrijk de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te gebruiken. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van de werknemers gewaarborgd wanneer zij met dit materiaal werken.

Glaswol wordt vaak gebruikt als bouwisolatie. Het biedt zowel thermische isolatie als akoestische isolatie. Glaswol-isolatie wordt onder meer toegepast bij zolders, muren en daken. Het product wordt gemaakt uit glas en zand, waardoor er ook wel gesproken wordt van glasvezel-isolatie. Glaswol is verkrijgbaar in glaswolplaten. Meestal zijn deze aan één kant bedekt met een laag papier of aluminiumfolie. Een enkele keer wordt glaswol in de vorm van vlokken gebruikt, bijvoorbeeld bij de spouwisolatie van bestaande woningen en panden.
Het is echter belangrijk te weten dat glaswol-isolatie gevaarlijk kan zijn als het niet op de juiste manier verwerkt wordt. Of wanneer de gebruiker niet de juiste PBM’s gebruikt. Bij het boren, zagen, knippen of snijden van glaswol, komen namelijk de glaswol-vezels vrij. Het in contact komen met deze vezels kan leiden tot vervelende gezondheidsschade.

Op de korte termijn leidt contact met deze vezels tot irritatie van de ogen, huid en luchtwegen. Denk hierbij aan neuslijmvliesontsteking, prikkende, jeukende en/of tranende ogen en een jeukerige huid met bultjes. Op de lange termijn zijn de gevolgen ernstiger. Zo kunnen er kloven en blaren in de huid ontstaan. En in de longen kan onherstelbaar littekenweefsel ontstaan waardoor men minder goed kan ademhalen. Er is volop onderzoek gedaan of glaswol kan leiden tot (long)kanker, maar hierover is nog geen duidelijkheid. Overigens komen de klachten die kunnen ontstaan na aanraking met steenwol, grotendeels overeen met bovengenoemde symptomen.

De juiste PBM’s bij glaswol

Het dragen van de juiste PBM’s maakt dat werknemers veilig kunnen werken met glaswol. Belangrijk voor onder andere timmermannen, metselaars, dakdekkers en gevel-isoleerders.
Deze persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten handschoenen, een veiligheidsbril, beschermende kleding en een gelaatsmasker. Daarnaast is voldoende ventilatie essentieel om blootstelling aan glaswol te verminderen. Hieronder bespreken we specifiek de type PBM's die nodig zijn voor glaswol-bescherming.

Handbescherming glaswol

Het dragen van handschoenen voorkomt dat de vezels van glaswol kunnen binnendringen in de huid. Diverse soorten volstaan als glaswol-handschoenen, waaronder de snijbestendige handschoenen. Een glaswolvezel is namelijk erg scherp, vergelijkbaar met minuscule splintertjes. Deze handschoen is specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Lichaamsbescherming glaswol

Naast een goede handbescherming, is het bij glaswol-isolatie ook belangrijk de huid van andere lichaamsdelen te beschermen. Beschermende kleding die de huid bedekt is essentieel. Praktisch is een wegwerppak dat over de werkkleding gedragen wordt. Belangrijk hierbij is dat de kleding niet te strak zit zodat er wel comfortabel gewerkt kan worden.

Adembescherming glaswol

De juiste adembescherming voorkomt het inademen van glaswolvezels en daarmee longschade. Een volgelaatsmasker beschermt de luchtwegen tegen deeltjes en vezels die vrijkomen bij het snijden, zagen of hanteren van glaswol. Voor minder zware werkzaamheden kan een stofmasker met veiligheidsklasse FFP2 gebruikt worden.

Oogbescherming glaswol

De juiste oogbescherming biedt een belangrijk onderdeel van de glaswol-bescherming. Het voorkomt dat de vezels van glaswol in contact komen met de ogen. Dit voorkomt irritatie en infectie van de ogen. Een veiligheidsbril of een gelaatsscherm biedt deze protectie bij het gebruik van glasvezel-isolatie. Belangrijk is erop te letten dat de bril of het scherm goed past en niet kan verschuiven tijdens het werk.

Gerelateerde artikelen