Hoe voldoet u aan de HACCP?

Food - Hoe voldoet u aan de HACCP
De belangrijkste 5 eisen uit de Codex Alimentarius

HACCP is een wereldwijd erkende en geaccepteerde methode gericht op voedselveiligheid. Het wordt door de voedingsindustrie gebruikt om verspreiding van ziekten via het productieproces van sap, vlees, gevogelte en zeevruchten te voorkomen. De basisprincipes zijn beschreven in de Codex Alimentarius (Latijn voor ‘voedselboek’) van de World Health Organization en zijn opgesteld door de Codex Alimentarius Commission. Wat zijn de belangrijkste dingen die u moet doen om aan de HACCP te voldoen?

  1. Inventariseer alle risico’s en benoem de reële gevaren.

  2. Bepaal wat u moet doen om deze gevaren en risico’s te beheersen en wijs de de Critical Control Points (CCP’s) aan, ofwel de kritische beheerspunten. Dit zijn de momenten of punten in het productieproces waarin u de benoemde gevaren en risico’s kunt voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau kunt terugbrengen.

  3. Stel vast hoe u de Critical Control Points bewaakt en beschrijf wat u doet als er werkelijk een gevaar ontstaat. Hoe grijpt u in om de voedselveiligheid te herstellen? Wat doet u met het productieproces en/of met het product?

  4. Voer periodieke controles uit om na te gaan of uw HACCP-aanpak goed werkt en afdoende is om de voedselveiligheid te waarborgen. Zo niet, dan kunt u veranderingen doorvoeren om de gevaren en risico’s alsnog te elimineren of te beheersen.

  5. Documenteer uw acties en processen. Leg dus vast wat u precies doet om de voedselveiligheid binnen het productieproces en binnen uw bedrijf te garanderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de HACCP, voedselveiligheid en de producten van Carel Lurvink? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen