Belangrijkste wijzigingen BRCGS versie 9: audits en inspecties voedselveiligheid en kwaliteit

Belangrijkste wijzigingen BRCGS versie 9: audits en inspecties voedselveiligheid en kwaliteit
Aanscherpingen nieuwe versie BRCGS Food standard op een rijtje
In augustus 2022 is de definitieve BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie lichten we in meerdere artikelen toe. In dit artikel meer over de audits en inspecties ten behoeve van de voedselveiligheid en kwaliteit. In andere artikelen worden de aangescherpte veiligheidsnormen op uw productielocatie en de uitgebreidere rol van het management en personeel toegelicht.

Vanaf februari 2023 zullen de eerste audits volgens de BRCGS versie 9 plaatsvinden en dan is het ook voor het eerst mogelijk een gemengde audit uit te laten voeren. De documentatie en vastgelegde processen kunnen vanaf dan ook op afstand worden beoordeeld. De productie en uitvoering zal dan ter plaatse in de praktijk worden getoetst.

Audits op afstand

In versie 9 wordt door middel van groen of oranje - of een combinatie van beide kleuren - aangegeven welke onderdelen op afstand kunnen worden beoordeeld (groen), welke alleen op locatie (oranje) en welke zowel digitaal als ter plaatse kunnen worden beoordeeld (groen en oranje). De eisen met betrekking tot registraties, systemen en documentatie kunnen op afstand worden beoordeeld. Eisen die gelden als onderdeel van de productie en goede productiepraktijken (GMP), kunnen alleen op locatie worden beoordeeld. Bij een gemengde audit (groen/oranje) kunnen de eisen online worden beoordeeld en als de auditor het nodig vindt, wordt een deel alsnog ter plaatse beoordeeld.

Interne audits

Voor de interne audits is in BRCGS 9 toegevoegd dat ook de implementatie van het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem minimaal jaarlijks moeten worden beoordeeld via een interne audit. Voor de corrigerende en de preventieve maatregelen moeten verantwoordelijken, deadlines en de effectiviteit van de maatregelen zijn vastgelegd. De resultaten van deze interne audits moeten deel uitmaken van de jaarlijkse managementreview.

Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur onderdeel externe audits

Het management moet de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur in het bedrijf continu verbeteren. Er moet een duidelijk actieplan aanwezig zijn voor de ontwikkeling en continue verbetering van deze cultuur. Hierin moet in ieder geval een aantal acties zijn opgenomen, zoals duidelijke en open communicatie over productveiligheid, het aanbieden van trainingsmogelijkheden voor alle medewerkers, de mogelijkheid om feedback te geven, het vastleggen van gedragsveranderingen die nodig zijn om productveiligheidsprocessen te verbeteren en op welke manier de prestaties van de acties ter verbetering van de voedselveiligheidscultuur gemeten worden.

Het plan moet jaarlijks beoordeeld en verbeterd worden. De resultaten, de effectiviteit van de acties en de status van de doelstellingen, dienen elk kwartaal niet alleen aan het management, maar aan alle medewerkers gecommuniceerd te worden. Tijdens de externe audit moet het management beschikbaar zijn om de effectieve implementatie van het voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur plan toe te lichten.

Frequentie inspecties op basis van risicoanalyse

In open productieruimtes moeten de inspecties minimaal maandelijks worden uitgevoerd. Op basis van een risicoanalyse moet u vastleggen of inspecties vaker dan minimaal één keer per maand nodig zijn om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. De resultaten van de inspecties moeten teruggekoppeld worden aan betrokken personeel en als er afwijkingen worden vastgesteld, moeten er passende acties worden ondernomen. De deadlines voor de implementatie van deze acties moeten worden bepaald en de implementatie van de acties moet geverifieerd worden. Net als de resultaten van de interne audits, dienen de inspectieresultaten ook te worden opgenomen in de managementreview.

Beoordeling leveranciers en binnenkomende goederen

De binnenkomende goederen moeten op basis van meerdere parameters worden beoordeeld, waaronder de allergenenstatus. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen gekeken wordt naar de effectief toegevoegde ingrediënten in het binnenkomende product, maar ook naar potentieel aanwezige allergenen, door bijvoorbeeld kruisbesmetting. De eventuele aanwezigheid van mogelijke sporen van allergenen moet dus ook opgevraagd worden bij leveranciers. Om leveranciers hierop te beoordelen, dient u een continu systeem te hebben, waarbij de beoordeling gebaseerd is op vastgestelde prestatiecriteria en een risicoanalyse.

Dit zijn in BRCGS versie 9 de meest ingrijpende veranderingen wat betreft de inspecties en audits. Heeft u vragen over de aanscherpingen in de nieuwe versie van de BRCGS Food standard? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen