Belangrijke wijzigingen BRCGS versie 9: uitgebreidere rol van het management en personeel

BRC 9 management en personeel
Aanscherpingen nieuwe versie BRCGS Food standard op een rijtje
In augustus 2022 is de definitieve BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie lichten we in meerdere artikelen toe. In dit artikel meer over de uitgebreidere rol van het management en personeel. In andere artikelen worden de aangescherpte veiligheidsnormen op uw productielocatie en de audits en inspecties ten behoeve voedselveiligheid en kwaliteit toegelicht.

De voedselveiligheidscultuur binnen uw organisatie en de daarbij horende verplichtingen om dit te verbeteren, is een belangrijk punt in de nieuwe versie van de BRCGS Global Standard Food Safety. U en de overige leden van het management zullen niet alleen moeten aantonen dat u een voedselveiligheidscultuur in uw bedrijf heeft verankerd, maar ook dat u ervoor zorgt dat voedselveiligheid in elke stap van uw organisatie is ingebouwd. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat uw werknemers de voedselveiligheidsplannen en -processen begrijpen en toegang hebben tot informatie die aansluit bij het opleidingsniveau voor hun functie.

Validatie HACCP- en voedselveiligheidsplannen

Een andere belangrijke wijziging is de eis dat de HACCP- en voedselveiligheidsplannen moeten worden gevalideerd voordat zij worden uitgevoerd of voordat er wijzigingen worden aangebracht die van invloed kunnen zijn op de productveiligheid. Dit moet ervoor zorgen dat eventuele gevaren kunnen worden opgespoord en zo kunnen worden voorkomen.

Voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur

Het management moet de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur in het bedrijf continu verbeteren. De aanwezigheid van een duidelijk actieplan voor de ontwikkeling en continue verbetering van deze cultuur was al vereist in versie 8. In versie 9 is aangevuld welke acties minimaal in dit plan opgenomen moeten worden, zoals duidelijke en open communicatie over productveiligheid, het aanbieden van trainingsmogelijkheden voor alle medewerkers, de mogelijkheid om feedback te geven, het vastleggen van gedragsveranderingen die nodig zijn om productveiligheidsprocessen te verbeteren en hoe de prestaties van de acties ter verbetering van de voedselveiligheidscultuur gemeten worden.

Het plan moet jaarlijks beoordeeld en verbeterd worden. De resultaten, de effectiviteit van de acties en de status van de doelstellingen dienen elk kwartaal niet alleen aan het management, maar aan alle medewerkers gecommuniceerd te worden. Tijdens de externe audit moet het management beschikbaar zijn om de effectieve implementatie van het voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur plan toe te lichten.

Kwaliteitssysteem toegankelijk voor alle medewerkers

In de vorige versie werd alleen gesproken over relevant personeel, maar in de nieuwe versie moeten alle medewerkers toegang hebben tot relevante documentatie. Ook moet voor iedereen relevante trainingen beschikbaar zijn voor het borgen van productveiligheid, productauthenticiteit, wettelijkheid en kwaliteit. De medewerkers moeten de mogelijkheid hebben onmiddellijk melding te kunnen maken van mogelijk onveilige producten of producten die niet (volledig) aan specificaties voldoen, zodat direct gepaste acties kunnen worden ondernomen.

Interne audits ook voor voedselveiligheidsplan

De interne audits moesten volgens BRCGS versie 8 al minimaal één keer per jaar worden uitgevoerd. In BRCGS 9 is toegevoegd dat ook de implementatie van het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem en alle activiteiten met betrekking tot de voedselveiligheid, authenticiteit, wettelijkheid en kwaliteit minimaal jaarlijks moeten worden beoordeeld via een interne audit. Voor zowel de corrigerende als de preventieve maatregelen dienen verantwoordelijken, deadlines en effectiviteit te worden vastgelegd. De resultaten van de interne audits moeten deel uitmaken van de jaarlijkse managementreview.

Uitbreiding incidentenprocedure met besmettingsgevaar producten

Procedures rondom incidentmanagement dienen volgens de norm van BRCGS versie 9 niet alleen productveiligheid en kwaliteit te bevatten, maar ook besmetting van de producten waardoor de authenticiteit van het product wordt aangetast. Dit betekent dat als productbesmetting optreedt met mogelijk gevaar voor de productveiligheid, de incidentmanagementprocedure ook moet worden opgestart. De volledige incidentmanagementprocedure, inclusief recall moeten jaarlijks worden getest.

Melden productauthenticiteit incidenten

Bij voedselveiligheidsincidenten moest de certificerende instantie (CI) volgens versie 8 van de BRCGS Global Standard Food Safety binnen drie werkdagen op de hoogte worden gesteld. In versie 9 is dit aangevuld en moet ook elk incident dat betrekking heeft op productbesmetting worden gemeld bij de CI. De aan te leveren informatie moet minimaal corrigerende maatregelen, een oorzaakanalyse en een preventief actieplan bevatten, zodat CI in staat is om de eventuele gevolgen van het incident binnen 21 dagen te beoordelen.

Persoonlijke hygiëneregels

De persoonlijke hygiëneregels in open productieruimtes zijn in versie 9 aangescherpt. Horloges en vergelijkbare apparaten zijn niet toegestaan. Voor sieraden is de uitzondering van de gladde trouwring vervangen door gladde ring. Verder geldt het vooraf vragen naar via voedsel overdraagbare ziektes, niet alleen meer voor het personeel, maar ook voor bezoekers.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen met betrekking tot de rol van het management en het personeel. Heeft u vragen over de aanscherpingen in de nieuwe versie van de BRCGS Food standard? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen