Belangrijkste wijzigingen BRCGS versie 9: aanscherping veiligheidsnormen op productielocatie

BRC 9 aanscherping veiligheidsnormen op productlocatie
Aanscherpingen nieuwe versie BRCGS Food standard op een rijtje
In augustus 2022 is de definitieve BRCGS Global Standard Food Safety versie 9 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie lichten we in meerdere artikelen toe. In dit artikel meer over de aangescherpte veiligheidsnormen op uw productielocatie. In andere artikelen worden de audits en inspecties ten behoeve van voedselveiligheid en kwaliteit en de uitgebreidere rol van het management en personeel toegelicht.

Ontwerp, aankoop, installatie en opslag apparatuur

Als u nieuwe apparatuur wilt laten plaatsen moet deze zo ontworpen en geplaatst worden dat de apparatuur goed kan worden gereinigd en onderhouden. Uw keuze dient u te baseren op een vooraf uitgevoerde risicoanalyse en de bijbehorende eisen waar de apparatuur in uw geval aan moet voldoen, zoals juiste afdichtingen, ondoordringbare oppervlakken en gladde lasnaden en verbindingen.

Bij de aankoop van nieuwe apparatuur moet u de specificaties documenteren door te omschrijven waar uw apparatuur aan voldoet, zoals relevante wetgeving, hygiëne-eisen voor bijvoorbeeld oppervlaktes waarmee voedsel in aanraking komt en hoe en waarvoor de apparatuur gebruikt wordt. Ook de leverancier moet voorafgaand aan levering kunnen aantonen dat de apparatuur voldoet aan deze eisen.

Om de voedselveiligheid ook tijdens de installatie te kunnen garanderen, moet u de procedure voor het in gebruik nemen van de nieuwe apparatuur vastleggen. Hierbij dient u ook direct vast te leggen hoe er na installatie wordt omgegaan met andere procedures, zoals training, bedieningsinstructies, schoonmaak, omgevingsmonitoring, onderhoud en interne audits. Voordat de apparatuur daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, moet een geautoriseerd persoon de apparatuur inspecteren en vastleggen dat aan alle procedures is voldaan.

Mobiele apparatuur

Mobiele apparatuur, zoals vorkheftrucks, schaarliften en ladders, die in de open productieruimtes gebruikt worden, mogen geen veiligheidsrisico voor de producten opleveren. Als de mobiele apparatuur ook in andere ruimtes wordt gebruikt, moet de apparatuur worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat deze weer de productieruimte in mag. Accu laadapparatuur is niet toegestaan in open productieruimtes, tenzij de accu’s volledig verzegeld of onderhoudsvrij zijn of wanneer de aanwezigheid geen risico oplevert voor de voedselveiligheid.

Voorkomen fysische verontreiniging productie

Bij het gebruik van hout dat met levensmiddelen in aanraking komt of kan komen, is in BRCGS versie 9 toegevoegd dat het hout vrij moet zijn van beschadigingen of splinters. Dit hout mag alleen behandeld zijn conform de geldende wetgeving en het materiaal dat gebruikt is voor de behandeling, moet goedgekeurd zijn voor gebruik met levensmiddelen.

Voor het gebruik van pennen en soortgelijke voorwerpen is toegevoegd dat deze voorwerpen bij gebruik in open productruimten aan bepaalde eisen moeten voldoen. Deze voorwerpen moeten hierop ook vooraf worden gecontroleerd. Om het risico op fysische verontreiniging te minimaliseren, mogen de voorwerpen geen kleine onderdelen bevatten die niet gedetecteerd kunnen worden door detectieapparatuur. Daarnaast mogen ze alleen gebruikt worden in aangewezen zones, zodat verontreiniging van het productieproces voorkomen wordt. Alle procedures om verontreiniging van het product met productvreemde voorwerpen te minimaliseren, dienen vastgelegd te zijn.

X-ray en andere detectieapparatuur

De specifieke eisen voor metaaldetectieapparatuur zijn verder aangescherpt. Op basis van een risicoanalyse moet bepaald worden met welk testmateriaal de juiste werking van de detectieapparatuur kan worden gecontroleerd. Zowel het materiaal waarmee het product mogelijk besmet kan raken, als de diameter moeten worden vastgelegd. Daarnaast moeten diverse testprocedures worden vastgelegd die o.a. aantonen dat de detectiesystemen, uitstootmechanismes en de alarmsystemen effectief werken en dat deze testen uitgevoerd worden bij opstart en einde van de productierun. De registraties van deze controles moeten worden gedocumenteerd. Bij Carel Lurvink hebben we een uitgebreid assortiment aan detecteerbare artikelen, waarmee u het risico op productvreemde delen in voedingsmiddelen zoveel mogelijk kunt beperken. In de veelal blauwe detecteerbare artikelen zijn minuscule stukjes metaal verwerkt, zodat ze door een detectiesysteem kunnen worden herkend en ook direct kunnen worden verwijderd. Voor optimale hygiëne zijn de detecteerbare artikelen volledig van kunststof, waardoor ze ook goed schoongemaakt en gedesinfecteerd kunnen worden.

Kunststof strokengordijnen

Ook kunststof strokengordijnen zijn toegevoegd. De strokengordijnen in productieruimtes moeten op de juiste manier geplaatst zijn, in goede staat worden gehouden en schoon zijn. Dit om bijvoorbeeld kruisbesmettingen en het binnen komen van ongedierte te voorkomen en om de binnentemperatuur beheersbaar te houden.

Chemische middelen

Voor de opslag van chemicaliën in een daarvoor bestemde opslagruimte, is toegevoegd dat deze apart van de chemicaliën die als grondstof in producten worden toegepast, moeten worden opgeslagen. Ook moeten procedures zijn vastgelegd voor het veilig verwijderen van gemorste chemicaliën, het retourneren van chemicaliën die niet meer gebruikt worden en het retourneren van lege vaten en verpakkingen. Voor het veilig verwijderen en retourneren van chemicaliën heeft Carel Lurvink speciale interventiekits in het assortiment. Deze kits bevatten diverse absorptiemiddelen, zoals doeken en kussens en een water- en chemicaliënbestendige Lab Pack-container, waarin de geabsorbeerde chemicaliën veilig kunnen worden opgeslagen en verzonden.

Transport

In BRCGS versie 9 is opgenomen dat als u gebruikmaakt van extern transport door bijvoorbeeld een leverancier, u een procedure moet implementeren waarmee u risico’s voor de voedselkwaliteit en de voedselveiligheid tijdens verzenden en transport voorkomt. In de procedure moet een risico-inventarisatie zijn opgenomen en er moet in omschreven zijn dat de leverancier in het bezit is van een geldig certificaat volgens de BRCGS-norm, zoals de BRC Global Standard for Storage and Distribution of een andere GFSI-erkende norm. Als dit niet het geval is, moet een contract of algemene voorwaarden ingevuld worden, waarin minimaal het voldoen aan de eisen met betrekking tot transport uit BRCGS versie 9 zijn opgenomen.

Afzonderlijke apparatuur high-care en high-risk productiezones

Als u 'cleaning in place’ (CIP) apparatuur gebruikt, moet er afzonderlijke apparatuur beschikbaar zijn voor high-risk, high-care en andere productieruimten, tenzij het CIP-systeem zodanig ontworpen en gecontroleerd is, dat er geen risico van verontreiniging bestaat voor de high-risk of high-care productie en omgeving. Bij de eisen voor de gebruikte schoonmaakmaterialen is toegevoegd dat ze hygiënisch ontworpen moeten zijn en geschikt zijn voor de toepassing waar ze voor gebruikt worden. Om besmetting te voorkomen, moeten ze na gebruik schoongemaakt zijn en opgeborgen worden. Met het slimme ontwerp en het materiaalgebruik van de CALU TTS materiaalwagens bent u verzekerd van een hoge mate van hygiëne. Het materiaal roest niet en de materiaalwagen is gemakkelijk en goed te reinigen. De frames van de materiaalwagen scheiden de modules van elkaar, waardoor besmetting tussen de was-, opslag- en inzamelingsruimte wordt voorkomen

Dit zijn de belangrijkste en meest ingrijpende veranderingen met betrekking tot de productielocatie. Heeft u vragen over de aanscherpingen in de nieuwe versie van de BRCGS Food standard? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen