FSC

 

Forest Stewardship Council (FSC)

 

Forest Stewardship Council (FSC) is een non-profitorganisatie die is opgericht in 1993 met een hoofdkwartier in Bonn in Duitsland. De organisatie is opgericht om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen, met name in tropische gebieden. FSC wordt gezien als een koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen en verantwoord bosbeheer in het bijzonder. Verder is FSC wereldwijd in 53 landen vertegenwoordigd.

De zogenaamde FSC-standaard (ook wel de principes en criteria genoemd) voor verantwoord bosbeheer brengt sociale, milieu- en economische belangen in balans. Bosbeheer conform deze standaard, met hieraan gekoppeld mogelijke hout- en papierproductie, beschermt bossen voor huidige en toekomstige generaties.

 

Het FSC-standaard heeft 68 criteria die zijn verbonden aan een tiental principes:

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC;
  • Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig;
  • De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd;
  • Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd;
  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden vastgesteld;
  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd;
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven;
  • De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan;
  • Bosbeheer in bossen met hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt;
  • Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee de exploitatie druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.