Adembescherming kiezen waar moet u op letten

Adembescherming
Het inademen van dampen, gassen, fijnstof of vezels op het werk kan risico’s voor de gezondheid van uw medewerkers meebrengen. Geen mens kan zonder schone lucht en voldoende zuurstof. Maar hoe zorgt u ervoor dat u uw medewerkers de juiste adembescherming biedt? Let allereerst op de wetgeving die van toepassing is - en op de protectiefactor van producten die voor adembescherming verkrijgbaar zijn.

Wetgeving voor adembescherming

Voor het kiezen van de juiste adembescherming moet u kennis hebben van specialistische zaken als luchtkwaliteit en gevaarlijke stoffen. Als dit voor u relevant is, kunt u deze zaken beschrijven in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wettelijk wordt adembescherming geregeld door de Arbowet, waarin algemene bepalingen zijn opgenomen over ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’. Adembescherming is een van deze beschermingsmiddelen. Daarnaast zijn het Arbobesluit, de Arboregeling en de Wet op de medische keuringen van invloed. In deze wetten worden zaken omschreven als pasvorm, gebruiksduur, onderhoud en voorwaarden voor veilig gebruik.

Drie protectiefactoren voor adembescherming

Naast wetgeving is de zogenaamde ‘protectiefactor’ bepalend voor de keuze van de juiste adembescherming. De drie protectiefactoren zijn: de nominale protectiefactor (NPF), de toegekende protectiefactor (TPF) en de werkplekprotectiefactor (WPF).

Welke adembescherming is het beste?

Welke protectiefactor en wetten zijn exact voor úw situatie en bedrijf van toepassing? En welke adembescherming moet u dus gebruiken? Om die vraag te beantwoorden, moet u de situatie ter plekke onderzoeken. Om welk soort gevaarlijke stoffen gaat het? Is er voor een bepaalde tijd voldoende zuurstof aanwezig? Welke werkzaamheden voeren uw medewerkers uit - en in welke ruimte? Hoelang duren die werkzaamheden? Als u dat weet, kunt u bepalen welke wettelijke eisen gelden, bijvoorbeeld voor grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Geen eenvoudige opgave, maar wél belangrijk voor de gezondheid van uw medewerkers.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de eisen waaraan adembescherming moet voldoen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen