BRC Food 8: Veranderingen in bescherming tegen terrorisme

Voedselveiligheid
In het derde deel van de blogs over de belangrijkste wijzigingen in BRC Food 8 vertelden we meer over bescherming tegen voedselfraude. Deze week gaan we in op terreurdreiging, een onderwerp dat tegenwoordig iedereen raakt. Ook de voedselindustrie.

BRC Food 8 stelt op het gebied van ‘food defence’ daarom normen en beschrijft interne en externe veiligheidsrisico’s die u mogelijk loopt. Opvallend genoeg geeft BRC Food 8 geen concrete meetpunten om het risico op een doelbewuste besmetting te analyseren. Reden hiervoor kan zijn dat er op dit gebied nog niet veel incidenten zijn geweest. Met het TACCP-systeem (voluit het Threat Assessment and Critical Control Points systeem) kunt u alsnog zelf een risicobeoordeling maken.

Bedreigingen van personen

Waarschijnlijk lopen bij uw bedrijf de gehele dag mensen naar binnen en naar buiten. Daarin schuilt een gevaar - en dat moet u beheersen. Het gaat er simpelweg om dat u op ieder moment weet wie zich binnen uw pand bevinden. Registreer bezoekers daarom en laat werknemers binnen met een pasje of een andere vorm van toegangscontrole.
Zorg er daarnaast voor dat uw medewerkers letten op potentiële gevaren. Train ze bijvoorbeeld in het ontdekken van food defence gevaren, zeker op eenvoudig toegankelijke delen van uw bedrijf zoals opslagplaatsen op uw bedrijfsterrein. BRC Food 8 bepaalt dat u ‘voldoende’ beheersmaatregelen moet nemen, maar specificeert niet om welke het exact gaat.

Bedreigingen van grondstoffen en materialen

Als grondstoffen, verpakkingen en andere materialen door externe partijen worden aangeleverd, schuilt ook daarin een risico. De hiervoor genoemde toegangscontrole van personen zorgt al voor een beperking van het risico, maar ook producten en materialen moet u toegang tot uw bedrijf kunnen weigeren. BRC Food 8 geeft daarom aan dat magazijnmedewerkers moeten weten welke leveranciers zijn goedgekeurd en dus materialen mogen leveren. Daarnaast moeten deze medewerkers direct worden geïnformeerd als er iets veranderd in de aangeleverde producten, bijvoorbeeld in de samenstelling of in de verpakking.

Ontvangt u goederen die in het kader van food defense gevoelig zijn, dan moeten ze ‘beveiligd’ worden aangeleverd, bijvoorbeeld verzegeld of verpakt in krimpfolie. Voor de levering van uw eigen eindproducten geldt hetzelfde. Er worden geen specifieke verplichtingen beschreven, maar u bent er wel voor verantwoordelijk dat uw producten veilig worden bewaard en vervoerd - en bijvoorbeeld niet onbeheerd worden achtergelaten als dat onwenselijk is.

Geen specifieke richtlijnen

Ook nu geldt dat u procedures en werkzaamheden zoveel mogelijk moet vastleggen, bijvoorbeeld in contracten en controlerapporten. Opvallend genoeg geeft BRC Food 8 echter geen specifieke richtlijnen om risico’s op het gebied van food defense te beperken. Omdat u wél de verantwoordelijkheid draagt, kunt u zelf bijvoorbeeld kiezen voor het TACCP-systeem om de waarschijnlijkheid van een doelbewuste besmetting in te schatten. U analyseert daarbij:

  • Welke personen of organisaties mogelijk een bedreiging zijn.
  • Hoe bekwaam en ervaren deze personen zijn.
  • Hoe moeilijk of makkelijk ze binnen uw productieproces een besmetting kunnen veroorzaken.
  • Wat de gevolgen van een besmetting zijn.
  • Wat u kunt doen om besmetting op te sporen en te voorkomen.

Wat wordt concreet van u verwacht?

BRC Food 7 stelde al eisen op dit vlak en hoewel BRC Food 8 geen concrete nieuwe eisen stelt, is er wel meer aandacht voor. Bij een audit zal het dan ook zeker onderwerp van gesprek zijn. Het werkt in uw voordeel als u tijdens een audit kunt aantonen dat u de nodige maatregelen heeft getroffen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat uw medewerkers op de afdeling goederenontvangst correcte en actuele informatie hebben over grondstoffen, verpakkingen en leveranciers. Wordt er iets verdachts aangeleverd, dan kunt u dit direct bij uw toegangsdeur onderscheppen.

Gaat u met andere grondstoffen werken of kiest u een andere leverancier? Geef dat dan direct door aan de afdeling goederenontvangst. Als u dit automatiseert (wat zeker is aan te raden voor grotere bedrijven), kunt u hierin geen fouten maken. Controleer daarnaast extra scherp op ‘terreurgevoelige’ materialen en grondstoffen. Laat bezoekers en externe chauffeurs niet onbegeleid in uw opslagruimtes rondlopen. En breng in kaart welke maatregelen uw transporteurs en leveranciers op dit vlak hebben genomen.

Meer weten?

In het vijfde en laatste deel van de blogs over de wijzigingen in BRC Food 8 behandelen we de overige, meest opvallende veranderingen die niet in een van de eerdere blogs aan bod zijn gekomen.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie.

Gerelateerde artikelen