BRC Food 8: Veranderingen in bescherming tegen voedselfraude

Voedselveiligheid
In het vorige deel van deze serie hebben we meer verteld over de veranderingen in de verantwoordelijkheid van de medewerkers en hoe autorisatie voor het uitvoeren van bepaalde taken daarbij een sleutelrol speelt. In deel drie behandelen we de veranderingen in bescherming tegen voedselfraude. Nog steeds een belangrijk onderwerp in BRC Food 8, hoewel er ten opzichte van BRC Food 7 niet veel veranderd is.

Er is wel een klokkenluiderprocedure toegevoegd. De boodschap blijft simpelweg: breng risico’s in kaart zodat u op de hoogte bent van kwetsbare plekken binnen uw bedrijf. Het systeem om kwetsbaarheid te bepalen heeft de naam VACCP-systeem gekregen, voluit het Vulnerability Assessment and Critical Control Point systeem.

Het VACCP-systeem

Met het VACCP-systeem beoordeelt u uw grondstoffen op drie punten om de kans op voedselfraude te bepalen

  • De winstgevenheid: De prijs van grondstoffen en bijvoorbeeld de schaarste op de markt hebben invloed op de fraudegevoeligheid.
  • De kans op fraude: Is er in het verleden al eens iets gebeurd? Hoe complex is de supply chain, waar komen de grondstoffen vandaan en hoe fraudegevoelig is het eindproduct? Hoe groot is daarmee überhaupt de kans op voedselfraude?
  • De kans op opsporing: Hoe gemakkelijk of moeilijk is voedselfraude op te sporen? Werkt u binnen de keten bijvoorbeeld met steekproeven, garantiesystemen en routinetesten? En hoe snel heeft u het door als er iets aan de grondstof, het product of de verpakking is veranderd?

Nadat u bovenstaande drie punten per grondstof heeft geanalyseerd, kunt u een inschatting maken van het risico op voedselfraude en kunt u bepalen welke acties nodig zijn:

  • Erg hoog: de grondstoffen zijn zeer belangrijk voor het produceren van uw product en er is al eens mee gefraudeerd.
  • Hoog: deze grondstoffen zijn belangrijk voor het produceren van uw product en zijn aantrekkelijk om mee te frauderen.
  • Laag: voedselfraude komt met deze grondstoffen niet snel voor, maar het is belangrijk vinger aan de pols te houden.
  • Verwaarloosbaar: voor deze categorie hoeft u niets te doen.

Wat wordt concreet van u verwacht?

Het is belangrijk dat u een risicobeoordeling van al uw grondstoffen maakt. Vervolgens kunt u de nodige acties ondernemen om voedselfraude tegen te gaan, zoals het verzegelen van verpakkingen of het kiezen van een nieuwe leverancier. Voor het maken van uw analyses vindt u op www.foodfraud.org een overzicht van eerdere incidenten rond voedselfraude. Het Knowledge Center for Food Fraud and Adulteration biedt daarnaast een online tool waarmee u door het beantwoorden van vijftig vragen het risico op fraude per grondstof bepaalt.

Meer weten?

In het vierde deel van de BRC Food 8 blogreeks gaan we in op terreurdreiging. Ook de voedselindustrie heeft hier helaas mee te maken. BRC Food 8 stelt daarom normen op het gebied van ‘food defence’ en beschrijft interne en externe veiligheidsrisico’s die u mogelijk loopt.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie.

Gerelateerde artikelen