BRC Food 8: Veranderingen in de verantwoordelijkheid van medewerkers

BRC Food 8

Vorige week zijn we de blogserie over de wijzigingen in de nieuwe BRC Food 8 gestart met de veranderingen die in de bedrijfscultuur moeten worden doorgevoerd. Deze week gaan we in op de veranderingen op het gebied van trainingen en verantwoordelijkheden van medewerkers. Autorisatie voor het uitvoeren van bepaalde taken speelt daarbij een sleutelrol. Wie wat mag doen, hangt af van de vaardigheden van uw medewerkers en van de trainingen die ze hebben gevolgd.

Autorisatie voor werkzaamheden
U heeft de taak helder te maken welke (groepen) medewerkers bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren. Bij een audit moet u dit eenvoudig kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een overzicht van taken en de daaraan gekoppelde functie-eisen en trainingen. Op het gebied van autorisatie gelden daarnaast verplichtingen voor enkele specifieke situaties.

Controle na onderhoud of storing

Nadat machines en apparaten zijn schoongemaakt, kunnen er schoonmaakmiddelen of andere ongewenste zaken op achterblijven. In BRC Food 8 staat dat een hiervoor geautoriseerde persoon een controle moet uitvoeren na iedere onderhoudsbeurt of storing.

Toegang tot productie en opslag

Wie mag de ruimtes betreden waar u produceert en waar u producten en grondstoffen opslaat? Deze personen moeten betrouwbaar zijn, zodat de kans op bewuste besmetting van producten en grondstoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Aanpassingen van codes en etiketten

Een verkeerde code of een fout op een productetiket is de grootste oorzaak van het terugroepen van producten. Voor het aanpassen van printerinstellingen, bijvoorbeeld voor het veranderen van datumcodes, is nu een geautoriseerde medewerker nodig.

Aanpassingen aan detectoren en andere apparatuur

Veel bedrijven maken gebruik van metaaldetectoren en röntgenapparatuur om producten te controleren op zaken die er niet in thuishoren. Vaak worden deze apparaten bij de installatie professioneel ingesteld, waarna er niet meer naar wordt gekeken. In andere gevallen heeft vrijwel iedereen er juist toegang toe. In BRC Food 8 staat dat alleen een geautoriseerde persoon instellingen mag wijzigen. Bovendien moeten de machines een niet voor de hand liggende pincode hebben (dus niet ‘0000’) om te voorkomen dat iedereen toegang tot de apparatuur heeft.

Wat wordt concreet van u verwacht?

Het is aan u te bepalen wie wat doet binnen uw bedrijf, maar ook wie toegang tot bepaalde ruimtes krijgt en wie bepaalde taken mag uitvoeren. Zet dit zwart op wit, zodat u bij een audit direct duidelijkheid kunt scheppen. Beschrijf taken in een opleidingsplan, vermeld wie geautoriseerde personen én hun vervangers zijn en beschrijf wie welke trainingen heeft gevolgd. Heeft u ruimtes die niet voor iedereen toegankelijk mogen zijn, bijvoorbeeld omdat u er grondstoffen bewaart of omdat er belangrijke machines staan? Sluit deze dan af met een codeslot en geef de toegangscode alleen aan de voor die ruimtes geautoriseerde personen.

Meer weten?

In BRC Food 8 is voedselfraude nog steeds een belangrijk onderwerp, maar er is ten opzichte van BRC Food 7 weinig veranderd. De boodschap is nog steeds: breng risico’s in kaart, bijvoorbeeld met het VACCP-systeem (Vulnerability Assessment and Critical Control Point systeem). Meer informatie hierover leest u volgende week in deel drie van deze blogreeks.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie.

Gerelateerde artikelen