Carel Lurvink ontvangt Werkpakt Keurmerk

Uitreiking Werkpakt keurmerk
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Op 30 september hebben wij uit handen van Arjan Kampman (Wethouder Werk en Inkomen, Emancipatie en Transformatie sociaal domein) het Werkpakt Keurmerk uitgereikt gekregen. Een prachtige erkenning voor onze organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door maatschappelijk verantwoord te ondernemen, krijgen van de gemeente Enschede het Werkpakt Keurmerk. Werkpakt werkgevers onderkennen de talenten van (langdurig) werkzoekenden, bieden hen perspectief en vertalen dit in succesvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De gemeente verstrekt het keurmerk aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

Carel Lurvink trots ambassadeur

Een schone en veilige werkomgeving; daar staat Carel Lurvink voor. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Duurzaam ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel bij ons. Het zit als het ware in ons groene bloed. Onderdeel van ons MVO-beleid is dat wij ook maatschappelijke meerwaarde creëren. Onze collega’s Floortje en Robin vertellen hier meer over.

Floortje Koobs (HR Manager)

"Een aantal jaar geleden hebben we ons warehouse uitgebreid. Hierbij hebben we bewust gekeken naar werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kijken of we een passende baan kunnen realiseren voor de doelgroepen die minder makkelijk zelfstandig een baan kunnen vinden. Sommige mensen hebben extra hulp nodig en dat bieden we graag."

Robin Wevers (Supply Chain Manager)

"Deze maand is een nieuwe collega vanuit die doelgroep als schoonmaakster gestart. Tijdens een zogenaamde proefplaatsing proberen we door middel van samenwerking, gebruikmakend van haar kwaliteiten en respect voor haar beperkingen een juiste match te krijgen. We zorgen op haar eerste werkdag dat de organisatie weet dat ze komt, zodat ze direct in een warm bad terechtkomt. Een juiste match is essentieel en samen met alle collega’s doen we er alles aan om de nieuwe medewerker op te nemen in ons familiebedrijf."

Carel Lurvink draagt als ambassadeur het Werkpakt Keurmerk met trots. Naast de prachtige erkenning die we krijgen en de kans die we kwetsbare groepen kunnen geven, hopen we ook ons netwerk uit te breiden met andere ondernemers waarbij sociaal ondernemen voorop staat.

Gerelateerde artikelen