De risico's van het gebruik van verkeerde schoonmaakproducten

Onvoldoende reiniging, schade of gezondheidsrisico's
Als u de verkeerde schoonmaakproducten gebruikt, krijgt u in het beste geval niet het schone resultaat dat u wilt. Misschien laat het product ongewenste strepen, vlekken of productresten achter op een computer of receptiebalie. De gevolgen kunnen echter ook aanzienlijk groter zijn. Als u een verkeerd schoonmaakproduct gebruikt, kan dat permanente schade veroorzaken aan wat u wilt reinigen. Het kan zelfs gevaarlijk zijn voor de gezondheid. We zetten de risico's van het gebruik van verkeerde schoonmaakproducten voor u op een rij.

Onvoldoende reiniging en desinfectie

Vaak is het gebruik van een verkeerd schoonmaakproduct redelijk onschuldig. Het betekent dat u strepen van het ene product moet weghalen met een ander product. U heeft dus extra werk. Het begint riskant te worden bij het gebruik van desinfectieproducten. Deze producten bevatten vaak gevaarlijke chemicaliën. Het gebruik ervan in hoge concentraties of hoeveelheden kan een gezondheidsrisico vormen. Bovendien kunnen deze producten verkeerd worden gebruikt, waardoor ze onvoldoende desinfecteren. Na desinfectie kunnen dan gevaarlijke bacteriën of virussen achterblijven. Dat is het geval als:

  • Een product niet geschikt is om de aanwezige micro-organismen te bestrijden
  • Het product teveel wordt verdund
  • Te weinig van het product wordt aangebracht
  • Het product niet overal wordt aangebracht
  • Het product onvoldoende tijd krijgt om in te werken

Schade aan meubilair en apparatuur

Veel schoonmaakproducten zijn ontwikkeld om specifieke oppervlakken te reinigen. Bij gebruik op een ander oppervlak kunnen deze producten schade veroorzaken, soms zelfs permanente schade. Brengt u het verkeerde middel aan op de bekleding van een stoel, dan vervaagt de kleur. Kiest u een verkeerd product voor hardhout, dan vernietigt u de laklaag. En maakt u een marmeren vloer schoon met een zuur schoonmaakmiddel, dan resulteert dat in onherstelbare doffe vlekken. Als een schoonmaakbedrijf deze fouten maakt, betaalt hun aansprakelijkheidsverzekering de schade. Maar zelfs dan krijgt u te maken met de rompslomp van papierwerk en vervanging of reparatie van wat beschadigd is. Zorg er dus voor dat u altijd zeker weet dat u de juiste schoonmaakproducten gebruikt, zeker als het gaat om krachtige of geconcentreerde producten voor professioneel gebruik.

Gezondheidsrisico's voor schoonmakers en medewerkers

Veel schoonmaakmiddelen bevatten giftige, brandbare of bijtende stoffen. Bij verkeerd gebruik kunnen deze producten schadelijk zijn voor de gezondheid. Het wordt vooral gevaarlijk bij het mengen of combineren van verschillende producten. Ammoniak en chloor zijn bijvoorbeeld krachtige reinigers als u ze los van elkaar toepast. Ammoniak wordt vaak gebruikt in oppervlaktereinigers, zoals glasreinigers. Chloor wordt meestal gebruikt in ontsmettingsmiddelen. Als u deze twee ingrediënten mengt, ontstaat een giftig gas dat chloramine heet. Bij inademing kan dit gas pijn op de borst, braken, ademhalingsmoeilijkheden en longontsteking veroorzaken. In kleine hoeveelheden kan het al zorgen voor ademhalingsproblemen, hoesten en branderige ogen. Lees daarom altijd de instructies op de verpakking vóór u een reinigingsproduct gebruikt - en meng verschillende schoonmaakmiddelen nooit met elkaar.

Ook interessant

Meer informatie

Carel Lurvink biedt een uitgebreid assortiment producten en schoonmaakmiddelen om uw bedrijf schoon te maken én te houden. Uiteraard helpen we u graag bij het maken van de juiste keuzes voor uw bedrijf en werkzaamheden. Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen