Disposable cleaning het nieuwe normaal in schoonmaak

Vrijdag 13 maart 2020. Ik herinner het mij het nog als de dag van gisteren. De opnamedag van de Clean Totaal podcast over disposable cleaning in Dronten. Bij het terugluisteren eerder deze week, viel het me op dat de wereld er op dat moment nog heel anders uitzag. Tijdens het gesprek was er duidelijk nog niet het volle besef van de diepe ernst en omvang van de situatie en wat ons te wachten stond. Nu weten wij helaas wel beter!

Wat is er in drie maanden tijd - alleen al in ons vakgebied van schoonmaak en hygiëne in de zorgsector - veel gebeurd en veranderd. De lockdown in algemene, maar vaak ook in de persoonlijke zin van het woord. Maar branchespecifiek vooral de onzekerheden en besmettingsgevaren voor schoonmaakmedewerkers in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.

Bij Carel Lurvink werden wij overspoeld met aanvragen van bestaande en nieuwe relaties voor persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëneproducten en disposable reinigingsmaterialen. De vraag naar deze laatste categorie overtrof de productiecapaciteit op een gegeven moment. Door alle zeilen bij te zetten, hebben onze vaste afnemers niet zonder gezeten en hebben wij de nieuwe relaties naar eer en geweten proberen te helpen.

Toekomstbestendige afspraken

Na een intensieve thuiswerkperiode komen de eerste afspraken op locatie weer op gang. Vaste gespreksonderwerpen zijn natuurlijk de evaluaties en ervaringen van de afgelopen hectische periode. Als ik mij dan even op de schoonmaak concentreer, dan zijn veel organisaties de noodzakelijke omschakeling naar disposable cleaning erg gaan waarderen en zijn zij constructief bezig om hier toekomstbestendige afspraken over te maken. Want naast een uitgebalanceerd pakket aan producten, is voor een bredere uitrol in meerdere settingen en op verschillende locaties, aanvullende instructie soms noodzakelijk. Als team Carel Lurvink pakken wij deze verantwoordelijkheden met professioneel enthousiasme op!

Afspraak op locatie

Wilt u extra informatie over disposable cleaning, de verschillende producten én hoe u deze het beste kunt gebruiken, bekijk dan ons webinar eens.

Gerelateerde artikelen