Focus op veiligheid en gezondheid

Industry - Focus op veiligheid en gezondheid
Veiligheid begint met bewustwording
Veilig en gezond werken. Zo vanzelfsprekend als het klinkt, zo anders is de praktijk soms. Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, levert Carel Lurvink onder meer een breed scala aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Daarbij staat de gebruiker centraal en hoeft veiligheid niet ten koste te gaan van (draag)comfort.

“Veiligheid begint met bewustwording en een gedegen inventarisatie van de risico’s”, vertelt Erwin van Aken, sector manager Industry bij Carel Lurvink. “Dit vereist de RI&E, de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Bij organisaties met 25 of meer medewerkers vindt hiervan periodiek toetsing plaats.” De RI&E kent een tweeledig karakter: “Deels is het een inventarisatie van zaken die in het verleden zijn misgegaan, de aanwezige risico’s en de kans dat die gaan plaatsvinden. Daarnaast is er een plan van aanpak: hoe zijn de risico’s te beperken, welke maatregelen zijn daarvoor nodig en hoe kun je die borgen.”

Werkplekinventarisatie

Carel Lurvink vervult daarbij de rol van kennispartner. Erwin van Aken: “Wij bieden onze klanten passende veiligheidsoplossingen. Meestal starten we een traject met een werkplekinventarisatie. Dat levert vaak al ‘quick wins’ op. Als hulpmiddelen bijvoorbeeld een vaste plek hebben, zijn ze makkelijker te vinden. Denk aan een shadowboard met silhouetten van bezems, borstels of gereedschappen. Of neem stof. Veeg je het alleen weg of ga je werken met een bindmiddel waardoor stof zich clustert in plaats van weer door de ruimte te gaan dwarrelen? En worden op een afdeling veel poetsdoeken gebruikt, dan is een pop-updoos waar pluisarme disposable, goed absorberende doeken een voor een uitkomen een goede en kostenbesparende optie.” 

Advies is altijd maatwerk, stelt Erwin. “Neem bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen. Plaatstaal met scherpe randen vraagt om handschoenen met een hoge snijklasse. Of neem chemicaliën. Waar kom je mee in aanraking en is dit kortstondig of langdurig? ” Naast veiligheid speelt comfort een belangrijke rol. Erwin van Aken: “Natuurlijk moeten handschoenen veilig zijn, maar ze moeten ook goed zitten en je moet er prettig mee kunnen werken. Zeker bij fijngevoelige werkzaamheden. Dat geldt ook voor veiligheidsschoenen. Meestal loop je daar op een werkdag meer op dan op je eigen schoenen, dus ze moeten lekker zitten. S3 veiligheidsschoenen hebben een composiet of stalen neus, een bestendige binnenzool en zijn waterafstotend. Maar ze kunnen ook best sportief zijn; het oog wil ook wat. Daar voorziet de Utility-lijn van Diadora in. Die bevat zelfs schoenen met een ventilerend systeem in de zool, zodat de schoen ademt. Ook zijn ze voorzien van een Mass Damper die totale demping en teruggave van energie garandeert.”

Feedback

Feedback vanaf de werkvloer is voor Carel Lurvink van wezenlijk belang, geeft Erwin aan. “Daar zijn immers de mensen die dagelijks met onze producten werken. Intern wordt alle opgedane kennis gedeeld via de Carel Lurvink Academy. “Een e-learning faciliteit die we dagelijks actualiseren en waarin we vakinformatie verzamelen. Op die manier dragen we bij aan het op peil houden van de kennis van onze medewerkers. Onze klanten bedienen we ook met deze informatie. Bijvoorbeeld via webinars, workshops, whitepapers en uiteraard advies op locatie.” Mede vanuit de ‘bottom up feedback’ ontstaan allerlei innovaties. Erwin van Aken: “Samen met onze leveranciers werken we continu aan productontwikkeling. Eventueel zetten we samen met een klant een testomgeving op.” Carel Lurvink innoveert niet alleen vraaggestuurd, maar ook proactief. “Als wij een product aan ons assortiment hebben toegevoegd waarvan we denken dat het past bij een klant, dan nemen we zelf contact op voor een demonstratie.”

Gerelateerde artikelen