Gevaarsymbolen van reinigingsmiddelen: een korte uitleg

En volg de instructies
“Lees vóór het gebruik altijd de instructies op de verpakking.” Iedereen kent de zin, maar doet u het ook consequent? Juist als het gaat om reinigingsmiddelen is het belangrijk te weten of ze gevaarlijk zijn - en wat die gevaren dan zijn. Door de instructies te volgen, verkleint u de gevaren die de producten met zich meebrengen. Om u te helpen de verschillende gevaarsymbolen correct te interpreteren, geven we u hieronder per symbool een korte uitleg.

Gevaarsymbool: ontvlambaar

Staat dit symbool op de verpakking, dan kan het product vlamvatten. Dit geldt voor alle producten die alcohol of aardolie bevatten, zoals aceton, terpentine en luchtverfrissers. Het is belangrijk deze reinigingsmiddelen op een koele plek of in ieder geval op kamertemperatuur te bewaren - en nooit op een plek in de zon. U mag deze producten ook niet verhitten of gebruiken in de buurt van een vlam of open vuur. Zet deze reinigingsmiddelen na gebruik terug op een veilige plaats en in een gesloten verpakking, zodat er geen lucht of warmte bij kan komen.

Gevaarsymbool: oxiderend

Er zijn maar weinig oxiderende reinigingsproducten, maar als u deze gebruikt is het belangrijk extra zorgvuldig te werken. Producten die én ontvlambaar én oxiderend zijn, kunnen namelijk ontploffen. Bewaar en gebruik deze producten dus niet bij open vuur of op te warme plekken. Zorg er bovendien voor dat u oxiderende reinigingsproducten niet op uw huid of kleding krijgt. Draag daarom waar mogelijk beschermende handschoenen of kleding.

Gevaarsymbool: corrosief

Corrosieve of bijtende producten vreten metaal weg en kunnen brandwonden of oogschade veroorzaken. Hoewel u dit symbool regelmatig op reinigingsproducten tegenkomt, zeker op de zwaardere reinigers, gaat het meestal om sterk verdunde middelen. Het gevaar is dan minder groot. Pas hoe dan ook op als u deze reinigingsmiddelen gebruikt. Bewaar deze producten in de originele verpakking en draag bij het gebruik zonodig beschermende handschoenen of kleding.

Gevaarsymbool: zeer schadelijk

Reinigingsmiddelen met dit gevarensymbool zijn zeldzaam en behoren tot de gevaarlijkste productcategorie waarmee u in aanraking kunt komen. Ze vormen een risico voor ongeboren kinderen en kunnen orgaanschade, kanker, allergieën en astma veroorzaken. Adem dampen van deze producten niet in en draag bij het gebruik van deze producten beschermende kleding, handschoenen en een mondmasker. Bewaar deze producten op een veilige en afgesloten plek waar niet iedereen bij kan.

Gevaarsymbool: irriterend

Dit gevaarsymbool komt u op veel reinigingsmiddelen tegen. Het geeft aan dat het product irritatie of een allergische reactie kan veroorzaken bij contact of inademing. Net als bij corrosieve producten gaat het meestal om sterk verdunde middelen die zelden tot irritaties leiden. Vermijd toch contact met de huid en ogen. Deze producten hebben bovendien een schadelijk effect op het milieu, dus voorkom lozing van deze producten in de natuur.

Gevaarsymbool: gevaar voor het milieu

Producten met dit gevaarsymbool hoeven niet schadelijk te zijn voor mensen, maar zijn wel schadelijk voor dier- en plantsoorten die in het water leven. Er zijn geen speciale gebruiks- of bewaarvoorschriften, maar u moet wel voorkomen dat deze producten in de natuur terecht komen.

Meer informatie

Carel Lurvink biedt een uitgebreid assortiment schoonmaak- en reinigingsmiddelen. Heeft u vragen over de toepassingen, het gebruik of de verschillende gevaarsymbolen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen