HACCP. Voor veilig voedsel

Hoe voldoet u aan haccp

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een systeem wat gehanteerd wordt door voedselverwerkende bedrijven om de voedselveiligheid te kunnen garanderen. Vrij vertaald betekent HACCP: gevarenanalyse en kritische controlepunten.

Astronauten

De Amerikaanse NASA bedacht het HACCP systeem in de jaren zestig om het eten voor astronauten te controleren. Een zieke astronaut door voedselvergiftiging betekende al gauw einde missie, en dat wilden ze graag voorkomen bij NASA. Alle voedselverwerkers zijn tegenwoordig verplicht een HACCP-plan op te stellen. HACCP valt onder de Europese wetgeving.

Gevaar

Een voedselverwerkend bedrijf brengt met behulp van HACCP de gevaren in kaart die tijdens het productieproces op de loer liggen. Ze sporen gezondheidsrisico’s op in de bereidings- en behandelingsprocessen en maken deze beheersbaar. De kritische punten in het voedselverwerkende proces worden voortdurend gemonitord. Meten is immers weten. Worden ergens afwijkende waarden gevonden in het voedsel dan wordt er direct ingegrepen.

HACCP is een preventief systeem, gebaseerd op zeven principes:

  1. Bepaal alle mogelijke gevaren van de processen die binnen het bedrijf worden uitgevoerd.
  2. Bepaal de Citical Control Points (CCP’s). Dit zijn punten die onder controle gehouden moeten worden om een gevaar voor de  voedselveiligheid te voorkomen.
  3. Stel per CCP een norm vast.
  4. Monitor de CCP’s. Stel vast hoe de CCP’s gecontroleerd worden.
  5. Leg corrigerende maatregelen vast per CCP. In deze maatregelen staat welke actie nodig is wanneer tijdens een controle blijkt dat een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet.
  6. Controleer of het HACCP-plan goed is. Deze verificatie is een periodieke controle en laat zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  7. Leg alles vast. Houd documentatie en registraties bij.

HACCP is dus geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op bovenstaande zeven principes is gebaseerd. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan in welke fase van het productie- en distributieproces een bedreiging voor de gezondheid van de consument kan ontstaan. Deze bedrijven leggen ook vast wat ze daar tegen doen, voeren controles uit en leggen de resultaten vast in het HACCP-plan.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie

Benieuwd naar wat Carel Lurvink op het gebied van HACCP kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde artikelen