Hoe beïnvloedt u draaggedrag van werknemers?

Hoe beïnvloedt u draaggedrag van werknemers
Stimuleer het draaggedrag van uw collega's

Werkomstandigheden bepalen in hoge mate hoe tevreden uw werknemers erbij lopen. Zo beïnvloedt het ook de welwillendheid om (beschermende) werkkleding te dragen. Is het te warm of kriebelt de stof? Dan wordt een werkjas uitgedaan of de mouwen worden opgerold. Dit soort zaken zorgen er daardoor voor dat werknemers hun veiligheidskleding niet goed of helemaal niet dragen, terwijl beschermende kleding in vele industrieën (zoals de metaal- en machine-industrie) wel een voorwaarde is om veilig te kunnen werken. Gevolgen van het niet (juist) dragen van veiligheidskleding kunnen indringend zijn: het kan uitlopen op ziekteverzuim, letsel of zelf nog erger.

Bewustwording van de risico’s van het op een verkeerde manier dragen van veiligheidskleding en een gedragsverandering zijn noodzakelijk om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Werknemers moeten dus gestimuleerd en gemotiveerd worden. Maar hoe zorgt u daar nu precies voor? Ofwel: hoe beïnvloedt u succesvol het draaggedrag van werknemers? In deze blog leest u in vijf stappen hoe u uw medewerkers succesvol kunt stimuleren om veilig te werken in hun beschermende kleding.

Stap 1: creëer draagvlak bij uw medewerkers

De veiligheid op de werkvloer bevorderen door geschikt gebruik van veiligheidskleding begint al bij de aanschaf ervan. Om duidelijk te krijgen op welke manier en waartegen de veiligheidskleding bescherming moet bieden, is een inventarisatie van de werkzaamheden en de bijbehorende risico's nodig. De aanschaf van de juiste kleding zou hierna in principe aangeschaft kunnen worden, maar het is goed om de dragers van de kleding (het personeel) te betrekken in de keuze van de kleding. Werknemers zullen veiligheidskleding sneller en op een goede manier dragen als ze inspraak hebben gehad. Zo draait betrokkenheid op ownership uit.

Zonder betrokkenheid is er een grotere kans op flitspaalgedrag. Dit houdt in dat veiligheidskleding (goed) wordt gedragen, als de leidinggevende op de werkvloer is. Is hij of zij weg, dan gaat de bedrijfskleding uit of wordt het verkeerd gedragen. Het kan hierom handig zijn om de informele leiders op de werkvloer - degenen met natuurlijk leiderschap - te betrekken bij het kiezen van de bedrijfskleding. Hun collega's vertrouwen hen en respecteren ze; het voorbeeld wordt zo sneller gevolgd en de acceptatie van de nieuwe bedrijfskleding wordt vergroot.

Stap 2: Ga het gesprek aan met werknemers

Voor de aanschaf van veiligheidskleding is het handig om deze te testen met een zogeheten dragertest. Vraag uw medewerkers, de toekomstige dragers, om hun mening en kom erdoor achter tekortkomingen en verbeterpunten. Neem de aangedragen punten vervolgens mee in de uiteindelijke keuze van de kleding. Deze feedback is erg waardevol, omdat de beschermende kleding hierdoor zo goed mogelijk wordt afgestemd op de praktijk en bovendien hogere waardering oproept.

Logischerwijs kunnen niet alle wensen worden meegenomen in de keuze voor bedrijfskleding, mede vanwege veiligheidsredenen. Echter, dat neemt niet weg dat u in gesprek moet blijven met de werknemers. Zo komt u achter de beweegredenen van het personeel en kunt u hier naar schikken. Wil een werknemer bij het lassen korte mouwen door de hitte? U kunt uitleggen dat het in verband met de veiligheid niet gaat, maar u kunt wel kiezen voor een zo luchtig mogelijke stof voor de lange mouwen die hem moeten beschermen. Door dit gesprek voelt de werknemer zich gehoord en hij zal eerder de veiligheidskleding dragen dan wanneer hij het idee heeft dat er niet naar hem wordt geluisterd.

Maak het compleet: houd een passessie met Carel Lurvink

Wij, Carel Lurvink, kunnen hierbij helpen. Carel Lurvink verzorgt namelijk zowel passessies in onze showroom als op locatie. Zo kunt u direct zien en aanvoelen of de werkkleding goed en comfortabel zit, en kunnen onze productspecialisten u (/uw medewerkers) direct over de meest passende werkkleding op basis van de aangedragen punten en over belangrijkste aandachtspunten adviseren.

Stap 3: Geef duidelijke uitleg

Voor een betere acceptatie van de veiligheidskleding en het gewenste draaggedrag moet u antwoord geven op vragen en uitleg verschaffen over de redenen voor de keuze. Een voorlichting is erg belangrijk om bewustzijn en welwillendheid aan te wakkeren bij het personeel. Zorg hierbij voor actieve betrokkenheid en dus niet voor eenrichtingsverkeer (alleen maar zenden). De boodschap komt dan niet over en blijft absoluut niet hangen. Met voorbeelden visualiseren wat veiligheidskleding voor een werknemer doet en wat de gevolgen zijn als de kleding niet of op de verkeerde manier wordt gedragen is een bewezen effectieve manier om de voorlichting uit te voeren. Het resultaat van een vlammetje bij twee stukken stof - de één van brandwerend materiaal en de andere niet - spreekt bijvoorbeeld boekdelen. Daarnaast confronteren ervaringsverhalen de aanwezigen met de werkelijkheid en het belang van veiligheid. Zo wordt alles persoonlijker en geen ver-van-mijn-bed-show. Werknemers zien de gevaren en het belang letterlijk onder ogen.

Stap 4: Motiveer en stimuleer uw werknemers

Ook later als de kleding daadwerkelijk wordt ingevoerd is het wijselijk om de groep te gebruiken om gedragsverandering in gang te zetten. Goed voorbeeld doet goed volgen. Gedrag wordt gekopieerd. De informele leiders zijn hierbij daarom weer handig om in te zetten. Belonen werkt bij het stimuleren van het gewenste gedrag daarnaast beter dan straffen. Leidinggevenden kunnen hier goed op toezien. Aandacht geven aan het juiste gedrag en niet alleen fouten spotten en benoemen, is hierbij belangrijk. Spreek werknemers (terecht) op ongewenst gedrag aan, maar bemoedig en waardeer werknemers ook bij het tonen van gewenst gedrag. Dat motiveert mensen het goed te blijven doen.

Ook het blijvend aangaan van dialoog is in deze fase nog steeds belangrijk. In het bijzonder met werknemers die weerstand blijven bieden. Misschien zit er meer achter de opstandigheid en kan er hierin hulp geboden worden, zodat ook zij de juiste kleding op de juiste manier gaan dragen.

Stap 5: Monitor het draaggedrag

Om erachter te komen of veiligheidskleding daadwerkelijk wordt gedragen, kan een observatie op de werkvloer toegepast worden. Ook zonder observatie is dit mogelijk, bijvoorbeeld door chips in de kleding. Kledingservicebedrijven kunnen erdoor precies doorgeven welke kleding is uitgegeven en welke weer is ingenomen voor reiniging en reparatie. De inleverpercentages zeggen iets over acceptatie van de kleding op de werkvloer. Wanneer de lijn van nieuwe kleding bijvoorbeeld stijgt bij de introductie ervan en de lijn van oude kleding daalt, dan geeft dat aan dat het transitieproces van oude naar nieuwe bedrijfskleding goed verloopt.

Daarnaast geeft het systeem belangrijke signalen over de veiligheid van kleding. Zo verliest chemicaliënresistente kleding zijn beschermende werking wanneer het niet vaak genoeg wordt ingeleverd voor reiniging en onderhoud. Als onderdeel van het reinigingsproces wordt dan een nieuwe laag beschermende coating aangebracht. Echter, dat kan niet wanneer de kleding niet retour komt. Het is essentieel dat medewerkers zich ook bewust zijn hiervan; hun gedrag kan erdoor veranderen en daarmee vergroot de beschermende werking van de kleding (en dus hun eigen veiligheid).

Bij Carel Lurvink hebben wij bovendien een retourprogramma, wat het mogelijk maakt om de materialen opnieuw in te zetten als component of als grondstof voor nieuwe producten na ontmanteling van de kleding. Onder de naam Carel Lurvink Recycle zorgen wij ervoor dat gebruikte werkkleding en -schoenen gerecycled kunnen worden. Wij leveren de inzamelcontainers bij u op locatie en uw werknemers kunnen hierin hun gebruikte (en gewassen!) kleding deponeren. De bedrijfskleding (met logo) wordt als vertrouwelijk materiaal behandeld. Wanneer medewerkers zien dat zij met het dragen en recyclen van bedrijfskleding bijdragen aan circulariteit, stimuleert dit het draag- en deponeergedrag. U kunt hierover meer lezen en uw bedrijf aanmelden bij onze klantenservice.

Volg dus alle bovenstaande stappen om draaggedrag succesvol en op positieve wijze te beïnvloeden, zodat uw medewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren.

Gerelateerde artikelen