Hoe overleeft u een onaangekondigde audit?

Audit in voedselindustrie
5 praktische tips voor continue voedselveiligheid
Als u aan kwaliteits- en veiligheidsstandaarden moet voldoen, kunt u te maken krijgen met een onaangekondigde audit of inspectie. Zonder het vooraf te melden, klopt een inspecteur bij u aan om te controleren of u aan alle eisen voldoet. Binnen een half uur moet de inspecteur toegang krijgen tot alle relevante ruimtes binnen uw bedrijf en tot al het papierwerk. Vervolgens kan een inspectie de hele dag of zelfs meerdere dagen duren. Krijgt u de kriebels als u eraan denkt? Dan hebben we enkele tips.

Continu voldoen aan kwaliteitseisen

De theorie is simpel: als u ervoor zorgt dat u continu aan alle eisen en richtlijnen voldoet, hoeft u zich nooit zorgen te maken over onaangekondigde audits en inspecties. De waan van de dag en de werkdruk door spoedorders en zieke medewerkers zorgen er echter al snel voor dat de praktijk flink lastiger is. Met deze tips kunt u er toch voor zorgen dat u continu aan alle kwaliteitseisen voldoet:

  1. Verander de rol van de kwaliteitsmanager. Heeft u een kwaliteitsmanager? Maak deze persoon dan niet persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de regels, maar zorg ervoor dat hij of zij alle medewerkers mobiliseert. Als ál uw medewerkers de regels kennen en eraan voldoen, heeft u aanzienlijk meer handen tot uw beschikking die actief aan veiligheid en hygiëne werken. De kwaliteitsmanager kan de spin in het web zijn die trainingen geeft, controles uitvoert en vraagbaak is. De medewerkers zijn echter zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen.
  2. Beloon goed gedrag. Aansluitend op het vorige punt kunt u ‘de kwaliteitsmedewerker van de maand’ kiezen. Beloon deze persoon met een weekendje weg en een grote wisseltrofee die in een vitrine bij de receptie staat. Zo gaat kwaliteitsmanagement bij iedereen leven en worden hygiëne en veiligheid ‘leuk’.
  3. Zorg voor een continuproces. Als u achterstand oploopt, wordt het steeds lastiger om een inhaalslag te maken en aan alle eisen te voldoen. Bovendien zult u zien dat u nét een onaangekondigde audit krijgt als de kwaliteitsmanager op vakantie is en er even niet voldoende is opgelet. Zorg dus voor vervanging tijdens vakanties, ziektes en zwangerschappen.
  4. Maak een plan. Wat moet in ieder geval 100% in orde zijn als u een onaangekondigde inspectie krijgt? Zet dit op papier, bepaal wie ervoor verantwoordelijk is (en wie de vervanger van deze persoon is!) en zorg ervoor dat deze punten hoe dan ook altijd scherp in het oog worden gehouden.
  5. Overleg regelmatig. Bij een continuproces hoort regelmatig overleg. Zien we niets over het hoofd? Gaat alles goed? Zijn er ergens problemen? Hebben we nieuwe producten of processen waarvan we niet zeker zijn of ze aan alle eisen voldoen? Stel een team samen bestaande uit de kwaliteitsmanager en personen uit alle gelederen van het bedrijf en zorg dat ze minimaal om de maand samenkomen. Als mensen van verschillende afdelingen betrokken zijn, kunnen ze elkaar beoordelen én stimuleert u opnieuw dat veiligheid en hygiëne onderdeel worden van de gehele bedrijfscultuur.

Meer informatie

Wilt u meer weten over kwaliteitsstandaarden, hygiëne en (voedsel)veiligheid? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected]. Of download ons whitepaper door op onderstaande afbeelding te klikken.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie.


Gerelateerde artikelen