Hoge eisen maken zorg uitdagende sector

Medical - Hoge eisen maken zorg uitdagende sector
Erkend 'hulpverlener' voor instellingen
Een schone omgeving. Het is voor ieder bedrijf en iedere organisatie belangrijk, maar nergens ligt de lat zo hoog als binnen de (gezondheids)zorg. Voor Carel Lurvink reden om zich juist in deze sector verder te specialiseren. Marktkennis en maatadvies als toegevoegde waarde.

In een continu veranderend zorglandschap voelt Carel Lurvink zich bij uitstek thuis. “De bezuinigingen in de zorg hebben niet in de laatste plaats invloed gehad op het facilitaire deel”, vertelt Rein (what’s in a name) Hoornstra, binnen Carel Lurvink werkzaam als senior sector specialist Medical. “Met steeds minder budget en menskracht wordt van schoonmaak in de zorg steeds méér geëist. Het moet altijd beter, sneller en efficiënter. En nóg schoner.”

Pluspunt

Dat spanningsveld kent ook een enorm pluspunt. “Als geen andere branche staat de zorg open voor innovaties en nieuwe ontwikkelingen”, stelt Rein. “Dat gegeven maakt Carel Lurvink voor de zorg een partner bij uitstek. Wij zijn immers geen dozenschuivers, maar onderscheiden ons met toegevoegde waarde. Hebben veel kennis van zowel de markt als van de beschikbare materialen en middelen. Waar wenselijk trekken we samen met onze klanten op om bestaande toepassingen te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen. Disposable cleaning in het algemeen, met als concreet voorbeeld de disposable desinfectiemop, een idee van Isala, is daarvan een sprekend voorbeeld.”

Als kennispartner begrijpt Carel Lurvink de specifieke problematiek waar schoonmakers in de zorg tegenaan kunnen lopen. Het verwachtingspatroon ligt hoog, zowel bij de instelling als bij de patiënt of cliënt. Patiënten en ouderen zijn kwetsbare groepen voor infecties. Een uitbraak wordt uitvergroot als bacteriën onder een microscoop. Rein: “Dat brengt voor instellingen een groot afbraakrisico met zich mee. Reiniging is een 24/7 aangelegenheid dat het uiterste vraagt van mensen, middelen en materialen. Er vinden op dit gebied zeer frequent audits plaats. Als die goed zijn, geeft dat ook ons een gevoel van trots.”

Kennis delen

Een bijzonder aspect binnen de zorg is de bereidheid om kennis te delen, signaleert Rein. “Het valt me op hoe goed bijvoorbeeld ziekenhuizen op facilitair gebied samenwerken en hoe snel ze elkaar informeren over of betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Daarin trekken facilitaire diensten echt samen op. Gedeelde problemen samen oplossen, het is het waard om eens uit te rekenen wat dat scheelt aan tijd en geld. Mooi dat Carel Lurvink daarbij met onze kennis en ervaring van toegevoegde waarde kan zijn. Meedenken over en meewerken aan innovaties, op dat vlak willen we het verschil maken met andere organisaties.”

Samen met een selecte groep leveranciers biedt Carel Lurvink klanten volop ondersteuning bij productontwikkeling, testomgevingen en coaching en training van medewerkers. Rein: “De kennisworkshops van onze Carel Lurvink Academy spelen daarbij een belangrijke rol. Het doel is helder: excellente prestaties leiden tot optimale resultaten.”

Aandacht voor patiënt en cliënt

Het ligt buiten het speelveld van Carel Lurvink, maar het is iets dat Rein heel vaak meekrijgt: de sociale rol van schoonmakers en andere facilitaire medewerkers. “Even een praatje, even een moment aandacht voor de patiënt... van mijn klanten hoor ik dat dat goud waard is. Goede gezondheidszorg en een schone ruimte vinden mensen vanzelfsprekend, het zijn juist die extra momenten van aandacht die blijven hangen. Voor Carel Lurvink reden te meer om waar mogelijk te faciliteren.”

Disposable als focus

De zorg stelt niet alleen hoge eisen aan de reinheid binnen de instellingen, ook ten aanzien van het milieu gelden strenge normen. Rein Hoornstra: “Dat vraagt ook van ons en onze leveranciers doorlopend om optimalisatie van middelen en materialen. Het verminderen van milieueffecten is een continu proces, samen werken we aan een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Vandaar onze focus op ‘disposable’, oftewel ‘single use’ producten. Middelen en materialen eenmalig en op de juiste manier gebruiken is milieuvriendelijker dan een traditioneel wasproces, dat immers veel water, wasmiddelen, energie en logistiek vraagt. In die disposable-range gaan we ons nóg verder specialiseren om zodoende de zorg nog beter te kunnen bedienen.”

Gerelateerde artikelen