Kleentec: "Reiniging cruciaal in foodproductie"

Food - Referentie Kleentec
Leverancier moet vooral partner zijn
"Reiniging is binnen ‘food’ een cruciaal onderdeel van het gehele proces. Dat moet in alle geledingen perfect in orde zijn. Wij verzorgen de uitvoering, in Carel Lurvink hebben we een partner die ons daarbij perfect ondersteunt."

Met een team van vijftig schoonmaakkrachten is Dick Geerts namens Kleentec als projectmanager bij Unox in Oss verantwoordelijk voor de reiniging van zowel de fabrieken als de kantoorruimten. "De productielijnen en -processen moeten voldoen aan strenge normen en eisen”, vertelt Dick. Dat vraagt om gekwalificeerde schoonmakers. Een vraag die Dick in de toekomst alleen nog maar verder ziet toenemen. "Vanuit het oogpunt van milieu en duurzaamheid worden steeds hogere eisen gesteld aan schoonmaakmiddelen en -technieken. En daarmee ook aan de kennis en vakbekwaamheid van schoonmakers."

Branche in beweging

Via de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) is Dick nauw betrokken bij het opstellen van (toekomstgerichte) opleidingsprogramma’s voor de schoonmaakbranche. "Dat komt ook door mijn achtergrond. Van origine ben ik leraar geschiedenis, maar al tijdens mijn studie ben ik het schoonmaakvak ingerold. Deze combinatie sloot goed aan bij de visie van de RAS. Onze branche is continu in beweging. Zo zien we bijvoorbeeld een steeds grotere instroom van mensen met een taalachterstand. Daar moet je met je lesprogramma dus op inspelen.”

Écht een partner

Met Carel Lurvink zijn de lijnen prettig kort, geeft Dick aan. "Dinsdag voor 12.00 uur besteld, donderdag in huis. Maar hun echte toegevoegde waarde bewijst Carel Lurvink bij specifieke vragen. Zo hadden we behoefte aan baardnetjes. Die vraag hebben we bij Carel Lurvink neergelegd en samen met een producent hebben ze dat geregeld. Hetzelfde geldt voor vraagstukken op het gebied van onder meer messen, veiligheidsschoenen en ergonomisch gereedschap. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat een bepaalde stickerverwijderaar een nieuw bestanddeel bevatte dat we als foodbedrijf niet mochten gebruiken. Samen met de producent heeft Carel Lurvink toen gezorgd voor een alternatieve samenstelling. Op zulke momenten merk je dat je aan Carel Lurvink écht een partner hebt.”

Gerelateerde artikelen