Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de voedingsindustrie

Podcast PBM in de voedingsindustrie
In gesprek met expert Jan Hoekstra
In Carel de Podcast bespreken we vragen van klanten en geven we u een blik achter de schermen van ons bedrijf. Tijdens één van de podcasts vertelt onze collega Jan Hoekstra u alles over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de richtlijnen die ervoor gelden binnen de voedingsindustrie. Hieronder vindt u enkele highlights van het interview. Het gehele gesprek duurt 17 minuten. U kunt het hier beluisteren.

Waarom zijn persoonlijke beschermingsmiddelen zo belangrijk voor de voedingsindustrie?

“Om voedselveilig te produceren, moet de kans dat het voedsel in contact komt met ‘productvreemde delen’ het liefst 0 zijn. In de voedingsindustrie is hygiëne dan ook erg belangrijk. Medewerkers dragen daarom bijvoorbeeld een haarnetje om te zorgen dat hun haren niet in een product komen. Of handschoenen om rechtstreeks contact van de handen met het product te vermijden. Bij de ontwikkeling van dit soort artikelen speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Voedselveiligheidsstandaarden, zoals de BRC, IFS en FSSC-22000, stellen steeds verdergaande eisen aan de omgeving waarin wordt geproduceerd. Certificering tegen één van deze standaarden is vaak zelfs een must om te mogen leveren aan de retail of andere eindklanten.”

Aan welke richtlijnen moeten PBM's voldoen?

“Persoonlijke beschermingsmiddelen die vanaf 21 april 2018 op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan Verordening EU 2016/425. Dus óók persoonlijke beschermingsmiddelen voor de voedingsindustrie. Deze verordening is in het leven geroepen om op Europees niveau duidelijke richtlijnen en eisen te stellen aan de levering en prestatievereisten van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er wordt daarbij gelet op gezondheids- en veiligheidsniveaus. Op bescherming van gebruikers. De verordening werkt met 3 categorieën. Deze categorisering is gewijzigd van productgerelateerd naar risicogerelateerd. Daarnaast zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in de classificatie voor bepaalde productgroepen. Zo is gehoorbescherming bijvoorbeeld verschoven van categorie 2 naar categorie 3.”

De 3 categorieën van Verordening EU 2016/425

  • Categorie I beschrijft persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij minimale risico’s. Denk aan haarnetjes, schorten en disposable overschoenen. Deze producten worden vooral gebruikt vanuit hygiënisch oogpunt, en zijn hooguit bedoeld om de gebruiker te beschermen tegen minimale gevaren.
  • Categorie II beschrijft persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals werkhandschoenen en veiligheidsbrillen. Dit zijn producten die beschermen tegen mechanische gevaren en alle andere risico’s die niet onder categorie I en III vallen.
  • Categorie III beschrijft persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen risico’s die onomkeerbare schade aan de gezondheid kunnen opleveren. Denk daarbij aan chemiebestendige handschoenen, gehoorbescherming, stofmaskers en beschermende overalls. Maar ook de veelgebruikte nitrile wegwerphandschoenen behoren tot deze categorie wanneer bescherming tegen micro-organismen (inclusief virussen) of chemicaliën is geclaimd.

Welke richtlijnen gelden speciaal voor de voedingsindustrie?

De wet- en regelgeving voor artikelen die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen wordt geregeld in aanvullende verordeningen. Wegwerpkleding is bijvoorbeeld niet speciaal bedoeld voor contact met voedsel, maar kan wel in de voedingsindustrie worden gebruikt. Het materiaal waarvan dit soort persoonlijke beschermingsmiddelen is gemaakt, moet voldoen aan Verordening EU 1935/2004 en Verordening EU 2023/2006. Deze twee verordeningen zijn ook van toepassing op de meeste verpakkingsmaterialen voor voedingsmiddelen.

Diverse producten zijn juist wel bedoeld om in contact te komen met levensmiddelen. Dit is o.a. van toepassing op CaluGloves disposable handschoenen en sommige disposable poetsdoeken. Deze producten voldoen aan de hiervoor genoemde verordeningen, maar hebben aanvullend nog migratietests ondergaan conform Verordening EU 10/2011. Bij deze producten zijn de exacte testconditities, levensmiddelsimulanten, het testresultaat van de migratietiests (en de eventuele beperkingen van gebruik) opgenomen in de 'EU verklaring van overeenstemming: Food'. Deze verklaringen (ook voor gebruiksdoel 'PBM') zijn te vinden op de website op de desbetreffende productpagina.

Vraag advies over wet- en regelgeving

Carel Lurvink is fabrikant van de merken CaluGuard en CaluGloves. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die we onder deze merken op de markt brengen, voldoen aan de certificeringsvoorwaarden. Denk hierbij aan certificering van de producten zelf, maar ook aan de bijbehorende informatiebladen en zelfs het artwork van de verpakking. Het gehele proces van certificering, de benodigde jaarlijkse controles, de importafhandeling en de ontvangstcontroles worden door onze eigen teams verzorgd. De kennis en ervaring die we daarbij opdoen, delen we graag met u. Heeft u vragen of wilt u advies over wet- en regelgeving? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Beluister hier de gehele podcast over persoonlijke beschermingsmiddelen voor de voedingsindustrie.

Gerelateerde artikelen