Stof op de werkplek

Stof is een verzamelnaam voor deeltjes die gemakkelijk door een luchtstroom worden meegevoerd. Stof kan in vaste vorm voorkomen, maar ook als vloeistof. Wanneer het over vloeistof gaat hebben we het over vloeistofdeeltje die door de lucht zweven, oftewel nevel. Stof vinden we overal om ons heen, in de lucht en op oppervlakten. En stof kan nog best gevaarlijk zijn voor je gezondheid.

Stof op de bouwplaats

In kantoren komt stof – al dan niet schadelijk – over het algemeen niet voor, althans niet in grote getale. Maar op bijvoorbeeld een bouwplaats is het een heel ander verhaal, is men daar aan het boren of frezen in hout of steenachtig materiaal dan komt daar al gauw een heleboel stof bij kijken. En daar dient de werkgever de werknemer uiteraard tegen te beschermen. Al moet je als werknemer ook je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Hinderlijk en schadelijk

Want stof kan behalve hinderlijk ook schadelijk zijn. Hinderlijke stof heeft niet zozeer invloed op je gezondheid op lange termijn, maar op korte termijn kun je er wel degelijk hinder aan ondervinden. Stof van gips, kalk of krijt kan namelijk zowel je ogen als je huid en luchtwegen flink irriteren. Maar dan is er ook nog de schadelijke stof. Daarbij kun je denken aan houtstof, glaswol, steenwol en kwartsstof. Dat irriteert niet alleen de ogen, huid en luchtwegen, het kan ook nog eens infecties veroorzaken. Werk je met bovenstaande materialen of andere stoffen waar giftige en schadelijke elementen in zitten, bescherm jezelf dan goed, want voor je er erg in hebt zijn bijvoorbeeld je longen blijvend beschadigd. Een nieuwe knie kan de medische wereld nog verzorgen, maar een paar nieuwe longen niet.

Het effect van stof op je gezondheid is afhankelijk van verschillende factoren:

De schadelijkheid van de stof
De hoeveelheid stof in de lucht
De tijd dat je in de stof werkt
De zwaarte van het werk (krachtig in en uitademen betekent meer stof inademen)
Hoe gevoelig je bent voor stof
Er zijn een aantal beroepen waarbij je bovengemiddeld last hebt van stof. Deze bevinden zich voornamelijk op een bouwplaats. Voorbeelden hiervan zijn slopers, stukadoors, betonreparateurs, kitters/purders, natuursteenbewerkers en tegelzetters.

De risico's beperken

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om werknemers optimaal te beschermen tegen stof. Zo moeten ze er allereerst voor zorgen dat de vrijkomende stof zo min mogelijk schadelijke elementen bevat. De werkgever kan er ook voor kiezen om ander materiaal of een andere werkwijze te gebruiken. Zo kun je er voor kiezen om nat te zagen of boren of om te stofzuigen in plaats van te vegen. Is dat niet mogelijk dan moet de werkgever ervoor zorgen dat het gereedschap een goede afzuiging heeft. De werkzaamheden die een werknemer verricht en veel stof op leveren zouden ook kunnen worden afgewisseld met werkzaamheden waarbij dit niet het geval is. Mocht dit allemaal geen resultaat geven dan kunnen er persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld. Dat kan variëren van adembescherming tot oogbescherming. De keuze voor een bepaald ademhalingsbeschermingsmiddel wordt bepaald door de giftigheid van het stof en de stofconcentratie.

“Werkgevers zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen om werknemers optimaal te beschermen tegen stof”

De werknemer heeft dan wel een eigen verantwoordelijkheid wat betreft zichzelf beschermen tegen stof, maar dat kan alleen maar met medewerking van de werkgever. Als je geen gereedschap met een goede afzuiging tot je beschikking hebt, of de mogelijkheid om je werkzaamheden op een andere manier uit te voeren wordt niet geboden, dan wordt het lastig. Gelukkig neemt het merendeel van de werkgevers de gezondheid van de werknemer uiterst serieus.

Wat je als werknemer wél kunt doen is je werkplek regelmatig en goed schoonmaken, De PBM’s die je van je werkgever ontvangt dragen wanneer het nodig is en zorgen voor voldoende ventilatie.

Benieuwd naar wat Carel Lurvink voor je kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Gerelateerde artikelen