Valbescherming: belangrijke aandachtspunten bij aankoop en gebruik

valbescherming kopen
Waar moet u op letten? 
In de top 10 van arbeidsongevallen in de bouwsector, staat vallen op de eerste plaats. En bij bijna de helft van alle dodelijke ongevallen in de bouw- en infrasector, betreft het een val. Het ontbreken van valbescherming vormt een belangrijke oorzaak van deze ongelukken. Dit geeft aan dat valbescherming nog altijd zeer belangrijk is. In dit blog bespreken we de verschillende soorten valbescherming en de zaken waarop u moet letten bij de aanschaf ervan. Daarnaast geven we informatie over de keuring en inspectie.

Welke soorten valbescherming zijn er?

Er bestaan verschillende soorten valbescherming. Persoonlijke valbescherming heeft tot doel het individu te beschermen. Bijvoorbeeld door het dragen van een valbeveiliging-harnas dat door middel van vallijnen bevestigd wordt aan een ankerpunt. Een dergelijk harnas kan gebruikt worden in combinatie met een valblok, ook wel valstopapparaat genoemd.

Collectieve valbeveiliging richt zich op de werkomgeving. Deze bestaat uit barrières die het vallen voorkomen. Denk hierbij aan een borstwering, overstapplatform of leuning. Tijdelijke valbeveiliging wordt toegepast wanneer een permanent geïnstalleerde valbescherming niet mogelijk, onnodig, ongewenst of te kostbaar is.

Wanneer gebruik je individuele valbescherming?

Volgens de Arbowet is valbescherming verplicht wanneer er sprake is van werkzaamheden boven 2,5 meter hoogte. Maar ook wanneer er onder 2,5 meter verhoogde valrisico’s zijn. Valbescherming op daken is tevens verplicht bij werkzaamheden die op minder dan vier meter van de dakrand uitgevoerd worden.

Wanneer de collectieve of tijdelijke valbeveiliging niet voldoende zijn, is individuele valbescherming noodzakelijk. Belangrijk daarbij is een juist gebruik van het valbeveiliging-harnas. Onjuist gebruik van de valbeschermingsmiddelen blijkt namelijk een van de grootste risico’s in de bouw te zijn!

Wat is de inhoud van keuring en inspectie van valbescherming?

Een jaarlijkse inspectie van mobiele valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen voor valbeveiliging, is verplicht. Permanente valbeveiligingssystemen moeten volgens de wet periodiek geïnspecteerd worden. Het advies is hierbij om een periode van maximaal twaalf maanden te hanteren.

Daarnaast is men verplicht om direct na een valongeluk een keuring te laten uitvoeren. Het keuren van valbeveiliging moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk, gecertificeerd deskundige. Deze inspecteert de middelen volgens de instructies van de fabrikant. Hierbij wordt onder meer gekeken naar kenmerken die wijzen op beschadiging, slijtage en andere onregelmatigheden. Bijvoorbeeld corrosie, rafels of insnijdingen. Ook wordt geïnspecteerd of verbindingen en sluitingen goed werken en of de identificatie-labels voldoende leesbaar zijn. Tot slot checkt men of de valbeveiliging nog voldoet aan de geldende normen.

Daarnaast is het raadzaam om regelmatig zelf te controleren. Zo moet bij individuele valbescherming de gebruiker voor elk gebruik het valbeveiliging-harnas inspecteren op schade en vervormingen. Volgens de Europese norm dient een harnas na een val direct uit gebruik genomen te worden. Hergebruik is dan alleen mogelijk na controle door een deskundige.

Valbescherming kopen

Wie valbescherming wil kopen, doet er goed aan te kiezen voor een betrouwbare leverancier die u van deskundig advies kan voorzien. Koop valbescherming-middelen die passen bij de beoogde werkomstandigheden. Kies daarnaast voor gecertificeerde valbeveiliging en houd zaken als maximale breekbelasting en maximaal draagvermogen goed in de gaten. Datzelfde geldt ook voor de lengte van de vanglijnen.
Valbescherming kopen kan bij Carel Lurvink zowel online als in onze showroom. Let in beide gevallen op de keuringsdatum en kijk of de valbeveiliging voldoet aan de actuele geldende normen. Het is belangrijk om de valbeveiliging-middelen op een droge, donkere plek te bewaren en bij het reinigen geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken.

Valbescherming dak

Valbescherming op het dak is cruciaal om ernstig letsel te voorkomen. Als collectieve valbeveiliging wordt hierbij vaak een specifieke dakrandbeveiliging toegepast. Individuele valbescherming in de vorm van een valbeveiliging-harnas, voorkomt dat de werknemer valt. Belangrijk hierbij is dat het ankerpunt sterk genoeg moet zijn om het gewicht van de werknemer te kunnen dragen. Zorg ervoor dat het ankerpunt zich altijd boven het eigen hoofd bevindt, zodat de val zo kort mogelijk is.

Onze Sector Specialisten hebben alle kennis in huis over de veiligheidsnormeringen en denken graag met u mee! Stuur een e-mail naar: [email protected] of bel naar: 053-303 4054

Gerelateerde artikelen