Welke normen en eisen gelden bij de inkoop van mondkapjes en adembescherming?

Welke normen en eisen gelden er bij het inkopen van medische mondkapjes
We hebben de belangrijkste regels voor u op een rijtje gezet

Met welke wetten en regels krijgt u te maken bij het inkopen van mondkapjes? Dat hangt vooral af van het doel waarvoor u ze koopt. De regels voor mondkapjes voor professioneel gebruik zijn uiteraard strenger dan voor mondkapjes die consumenten thuis gebruiken. Vooral aan het begin van de coronacrisis zijn vaak verkeerde mondkapjes ingekocht door onvoldoende kennis van wetten en regels. Daarom zetten we de belangrijkste regels voor u op een rij. Dat doen we voor mondkapjes in 3 categorieën: persoonlijke beschermingsmiddelen, mondkapjes voor medisch gebruik en hygiënemaskers.

1. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Als mondkapjes bedoeld zijn als persoonlijk beschermingsmiddel op het werk, moeten ze voldoen aan de norm EN 149 (of aan PPE-R/02.075 als ze speciaal bedoeld zijn voor bescherming tegen het coronavirus). Deze mondkapjes bieden een hoge bescherming tegen besmetting en moeten dan ook gekeurd zijn door een officiële keuringsinstantie. Deze instantie moet bovendien een speciale accreditatie hebben voor adembeschermingsproducten. De mondkapjes moeten daarnaast een CE-merkteken dragen met achter het CE-teken het nummer van de keuringsinstantie.

Waar moet u op letten bij het inkopen van deze mondkapjes?

Het is belangrijk de documentatie van mondkapjes in deze categorie goed te controleren. Volgens een onderzoek van het Center for Disease Control and Prevention blijkt maar liefst 25% van de onderzochte mondkapjes afkomstig uit China bijvoorbeeld niet aan de regelgeving te voldoen. Er zijn zelfs mondkapjes in omloop met vervalste documentatie. Op het mondkapje of op de verpakking moet de beschermingsklasse staan: FFP1, FFP2 of FFP3. Daarnaast moet de letter R (of NR) en eventueel een D staan. Bovendien moet een EU-typekeuringscertificaat beschikbaar zijn en een conformiteitsverklaring met daarop de volgende gegevens:

  • De naam en het adres van de fabrikant
  • De naam en het adres van de gemachtigde als de fabrikant buiten de EU is gevestigd
  • Het productidentificatienummer, dat gelijk moet zijn aan het artikelnummer op het mondkapje of op de verpakking
    Vermelding van EN 149 of PPE-R/02.075
  • De naam en het nummer van de keuringsinstantie
  • Nummer en vervaldatum van het EU-typekeuringscertificaat
  • Informatie over de productcontrole en kwaliteitsborging - en het instituut dat dit uitvoert
  • Plaats en datum van de afgifte van de conformiteitsverklaring met naam, functie en handtekening

2. Mondkapjes voor medisch gebruik

Koopt u adembescherming in voor medische beroepen en zorgberoepen met een lager besmettingsrisico? Dan vallen de mondkapjes onder de Verordening medische hulpmiddelen. Een mondkapje dat is bedoeld voor medisch gebruik met een lager besmettingsrisico moet voldoen aan de norm EN 14683 type IIR. Door onduidelijkheid en schaarste is het bij dit soort mondmaskers niet altijd zeker of aan de juiste eisen wordt voldaan. Zo zijn er mondkapjes voor medisch gebruik op de markt die een certificaat hebben. Dat is vreemd, want er is geen keuringsinstantie betrokken zoals bij mondkapjes die als persoonlijk beschermingsmiddel worden gebruikt. Daarnaast zijn er mondkapjes die wel aan normen en eisen voldoen, maar niet aan de Europese. Zo zijn er mondkapjes die voldoen aan de Chinese norm GB2626 met prestatieniveau KN95. Dit zou min of meer gelijk zijn aan onze norm EN 149 FFP2 (voor persoonlijke beschermingsmiddelen).

3. Hygiënemaskers

Hygiënemaskers zijn niet bedoeld voor professioneel gebruik en zijn dan ook geen persoonlijk beschermingsmiddel of medisch hulpmiddel. Ze zijn puur bedoeld voor consumenten die zich tijdens de coronacrisis enigszins willen beschermen op plekken waar ze geen 1,5 meter afstand van anderen kunnen houden. De strenge wet- en regelgeving die voor de eerdere twee categorieën geldt (vooral voor persoonlijke beschermingsmiddelen), geldt niet voor dit soort mondmaskers. Sterker nog, er mag geen CE-teken op deze maskers staan én er mogen geen claims op staan over de mate van bescherming.

Meer informatie

Carel Lurvink biedt een uitgebreid assortiment mondkapjes en andere producten voor adembescherming. Deze zijn geschikt voor verschillende doeleinden. Uiteraard helpen we u graag bij het maken van de juiste keuzes voor uw bedrijf en werkzaamheden. Heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder als u belt naar 053 - 434 43 43 of een e-mail stuurt naar [email protected].

Gerelateerde artikelen