Wijzigingen in de FSSC 22000-standaard voor voedselveiligheid

Voedselveiligheid
Wat moet u doen om de 'context' van de FSSC 22000 te analyseren? 
In juni 2019 is de aangepaste FSSC 22000-standaard voor voedselveiligheid gepubliceerd. Het zal u daarbij vast zijn opgevallen dat er twee belangrijke wijzigingen zijn. Heeft uw bedrijf een FSSC 22000-certificaat? Dan moet u vanaf nu letten op de High Level Structure (HLS). Daarnaast moet u de standaard plaatsen in de context van uw organisatie. Wat dat inhoudt, leest u hieronder.

Verandering 1: de High Level Structure (HLS)

FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000-norm. Verandert er iets in ISO, dan volgt FSSC 22000 vaak snel. Dat is nu ook gebeurd, want alle ISO-normen hebben een vaste structuur gekregen. Dus of u nu werkt met ISO gericht op kwaliteit (9001), arbo (45001) of milieu (14001) - vanaf nu hanteren ze allemaal dezelfde structuur. Deze wordt de High Level Structure genoemd of kortweg de HLS. Deze structuur zorgt ervoor dat alle verschillende ISO-normen beter op elkaar zijn afgestemd en dat ze eenvoudiger in één managementsysteem kunnen worden opgenomen. In navolging van ISO 22000 werkt FSSC 22000 nu dus ook met deze structuur.

Verandering 2: in de context van uw bedrijf plaatsen

De standaard zegt dat u zich vanaf nu moet verdiepen in FSSC 22000 en dat u moet nagaan wat het voor uw bedrijf en alle belanghebbenden specifiek betekent. U moet de standaard dus ‘in de context’ van uw organisatie plaatsen. De standaard bepaalt dat de directie voldoende betrokkenheid moet tonen en de normeisen in de managementprocessen op moet nemen. Om dat te doen, is eerst een ‘contextanalyse’ voor voedselveiligheid nodig. Deze maakt u als volgt:

Stap 1. Bepaal wie de belanghebbenden zijn en breng in kaart wat ze van u verwachten.

Stap 2.
Breng in kaart wat actuele aandachtspunten zijn rondom deze verwachtingen. Speelt er iets op het gebied van wetgeving? Of op het gebied van personeel of technologie? Kijkt de maatschappij of de internationale politiek er op een bepaalde manier tegenaan? Gebeurt er iets in de markt dat belangrijk is? Probeer dus een totaalbeeld te schetsen van alles wat van belang is rondom de verwachtingen van alle belanghebbenden. Daarmee krijgt u ook een beeld van veranderingen en verbeteringen die u moet doorvoeren om erop aan te sluiten.

Stap 3. Identificeer kansen en bedreigingen. Welke risico’s loopt u en hoe kunt u ze beperken? En welke oplossingen zijn er, bijvoorbeeld op technologisch gebied?

Stap 4. Breng in kaart wat u moet doen om bedreigingen te minimaliseren en kansen maximaal te benutten. Het gaat hierbij dus om de daadwerkelijke acties, waarbij u ook aangeeft hoe u deze gaat uitvoeren.

Stap 5. Alles verandert, dus de context van FSSC 22000 kan binnen uw organisatie ook veranderen. Neem de acties daarom periodiek onder de loep en pas ze aan waar dat nodig is. Zorg voor bewaking van de acties, zodat u goed vinger aan de pols kunt houden. En doorloop de voorgaande stappen met enige regelmaat, zodat uw managementsysteem altijd up-to-date is en aan FSSC 22000 blijft voldoen.

Ook interessant

Beluister Carel de Podcast: Het gebruik en de richtlijnen voor persoonlijke beschermingsmiddelen binnen de voedingsindustrie

Gerelateerde artikelen