Zorggroep Sint Maarten: 'Inkoop juiste middelen taak voor centrale bestellers'

Medical - referentie Zorggroep Sint Maarten nieuw
Voldoende productkennis en inzicht in voorraadbeheer is van groot belang
Zorggroep Sint Maarten gaat steeds meer over op centrale bestellers op locatie, die precies weten welke middelen en materialen zij moeten bestellen. Daardoor wordt belangrijke kennis en kunde actief verankerd in het proces.

Charelle Hassing is adviseur inkoop bij Zorggroep Sint Maarten, die met 16 vestigingen en ambulante zorg vertegenwoordigd is in Twente, Gelderland, Utrecht en Friesland. “De inkoop van middelen en materialen vraagt altijd al aandacht, maar in coronatijd werd dat nog eens extra benadrukt. We hebben toen in no time een centraal magazijn opgetuigd en zijn breed de markt opgegaan, om zoveel mogelijk PBM’s te kunnen bestellen.”

Veel bestellers

“Voorheen hadden we een decentraal inkoopbeleid met veel versnipperde bestellers. Onze zorgmedewerkers deden het bestellen ‘erbij’, naast hun reguliere zorgtaken. We hebben ervaren dat het wel van belang is dat je over voldoende productkennis en inzicht in voorraadbeheer beschikt om de juiste bestellingen te kunnen plaatsen. In de afgelopen periode zijn we daarom naar centrale bestellers per productgroep op locatie gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat we nu bijvoorbeeld specifieke bestellers hebben voor incontinentiemateriaal en voor schoonmaakartikelen. 


We worden hierbij ondersteund door ons digitale inkoopsysteem, dat via een OCI-koppeling rechtstreeks ‘praat’ met de bestelomgeving van onze leverancier Carel Lurvink. In dit systeem hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang. Hiermee voldoen we ook aan de AO/IC-criteria.”

Krachtig schoonmaakboek

“Om het schoonmaakproces te borgen, hebben we een gestandaardiseerde bestellijst die afgestemd is op ons schoonmaakinstructieboek. Hierin staat hoe en met welke middelen en materialen er binnen de Zorggroep schoongemaakt wordt en ook de juiste artikelnummers staan erbij vermeld. Kennis en kunde verankeren in het proces begint bij het bestellen van de juiste middelen en materialen. “Op deze wijze maak je voor iedereen duidelijk welke schoonmaakartikelen en welke reinigingsmiddelen er moeten worden ingezet bij een specifieke schoonmaakactie. Daarmee voorkom je een hoop discussie. Met de centrale bestellers overleggen we over het jaarlijkse assortiment. Deze overleggen zijn bedoeld om vragen te beantwoorden, te evalueren en tot nieuwe, gezamenlijke inzichten te komen.”

Scholing brengt duidelijkheid

“Met Rein Hoornstra, de vaste contactpersoon bij onze leverancier Carel Lurvink, bespreken we regelmatig op welke wijze we nieuwe kennis en vaardigheden kunnen overbrengen. Bijvoorbeeld of je mop a, b of c moet gebruiken bij bepaalde typen vloeren. Door met regelmaat kennis en scholing aan te bieden, creëer je duidelijkheid bij je medewerkers. Het is belangrijk dat iemand regelmatig voordoet hoe er in de praktijk moet worden gewerkt. Daarmee laat je concreet zien hoe het beter of efficiënter kan.”

Innovaties

“Samen met Carel Lurvink zijn wij continu op zoek naar innovaties en naar besparingen op schoonmaakproducten en processen, door nieuwe methodes en producten in te zetten. Zo zijn wij nu overgegaan op een hoogwaardige microvezeldoek, die alleen met water wordt voorbevochtigd. En het gebruik van disposable schoonmaakmaterialen tijdens de coronatijd is zo goed bevallen, dat wij dit komend najaar opnieuw onder de loep nemen.”

Gerelateerde artikelen