Zoutzuur gebruiken?

Zoutzuur kopen bij Carel Lurvink
Toepassingen en gebruik van zoutzuur
Zoutzuur vormt een effectieve reiniger wanneer er bijvoorbeeld cementsluiers verwijderd moeten worden. In deze blog gaan we dieper in op de toepassingen van deze chemische stof en het verdunnen ervan.

Wat is zoutzuur?

Zoutzuur heef een zeer hoge zuurgraad (0-1 pH). Dit zuur bestaat uit de elementen waterstof en chloride (HCl). De heldere vloeistof is kleurloos en heeft een prikkelende en irriterende geur. Het is wateroplosbaar en wordt gebruikt als reinigingsmiddel, oplosmiddel en etsmiddel in diverse industrieën.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Binnen de schoonmaakbranche kan men roest, kalk, vet en cementsluiers schoonmaken met zoutzuur. In de industriële sector wordt dit middel gebruikt voor het etsen van materialen. Bijvoorbeeld op beton, zodat de coating beter hecht. Ook wordt het toegepast bij het etsen van koperen printplaten die gebruikt worden in de elektronica-industrie.

Zoutzuur als schoonmaakmiddel

Het is een effectief schoonmaakmiddel om cementsluiers, kalk, vet en roest te verwijderen. Na het leggen of plaatsen van tegels ontstaat vaak een moeilijk te verwijderen witte uitslag. Dit wordt een cementsluier genoemd en deze wordt gevormd door kalkresten uit het cement die achterblijven op het tegeloppervlak. Een cementsluier verwijderen met zoutzuur werkt zeer effectief. Let op: gebruik het nooit op een kalkhoudende ondergrond!

Voorzichtigheid is geboden, omdat dit middel schade aan de gezondheid kan toebrengen. Daarom is het dragen van de juiste PBM’s bij het schoonmaken met zoutzuur belangrijk. 

Waarom zoutzuur verdunnen?

Omdat het een sterk zure stof betreft, kan het ernstige brandwonden veroorzaken. Om letsel te voorkomen, moet het daarom verdund worden. Meestal bevatten de commercieel verkrijgbare zoutzuur-oplossingen een concentratie van ongeveer 35% tot 40%. Voor het schoonmaken met zoutzuur, moeten deze oplossingen verdund worden tot een concentratie van circa 10% tot 15%. CaluClean 1 liter zoutzuur is gebruiksklaar omdat het reeds verdund is tot 10%.

Wanneer wel en niet verdunnen?

Niet in elke situatie is verdunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer het wordt toegepast om metalen te ontvetten. Dan werkt de hoge concentratie juist effectief. Ook bij het gebruik in de betonindustrie is verdunning meestal niet nodig. Verdund of niet, in alle gevallen is het belangrijk de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril. Evenzo belangrijk is het ventileren van de ruimte omdat de dampen die bij zoutzuur vrijkomen schadelijk zijn. CaluClean 1 liter zoutzuur beschikt over een gedetailleerd werkplan en bijbehorende veiligheidsbladen. Deze kunt u downloaden op onze website. U vindt het bij de “Downloads” die rechts naast de productafbeelding zijn geplaatst.

Gerelateerde artikelen