CE: Conformité Européenne

Producten met een CE-markering zijn in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving voor veiligheid, gezondheid, prestatie en milieu binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding voor onder meer elektrische apparaten, machines, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op alle persoonlijke beschermingsmiddelen is verordening EG 2016/425 van toepassing, met uitzondering van enkele heel specifieke productgroepen. Daarnaast kunnen er aanvullende normeringen met algemene vereisten en specifieke testmethodes van toepassing zijn op PBM.

De CE-markering voor persoonlijke beschermingsmiddelen is ingedeeld in drie verschillende risicocategorieën. Hierin is categorie I de minst strenge categorie en heeft categorie III de meest strikte eisen. PBM’s van categorie CE II en CE III zijn gecertificeerd en beoordeeld door een onafhankelijke instantie. Wanneer de controle door een onafhankelijke instantie wettelijk verplicht is, wordt er een viercijferige code achter de CE-markering geplaatst.

Dit zijn de drie risicocategorieën voor PBM:
CE I: Hieronder vallen PBM’s die bescherming bieden tegen minimale risico’s.
CE II: Hieronder vallen PBM’s die bescherming bieden tegen matige risico’s.
CE III: Hieronder vallen PBM’s die bescherming bieden tegen risico’s met ernstige gevolgen, zoals een dodelijk ongeval of ernstig letsel.