CE I: Conformité Européenne I

Producten met een CE-markering zijn in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving voor veiligheid, gezondheid, prestatie en milieu binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het opstellen van een CE-markering is wettelijk verplicht voor onder meer elektrische apparaten, machines, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op alle PBM’s is verordening EG 2016/425 van toepassing, met uitzondering van enkele heel specifieke productgroepen. Daarnaast kunnen er aanvullende normeringen met algemene vereisten en specifieke testmethodes van toepassing zijn op PBM.

De CE-markering voor PBM’s is ingedeeld in drie verschillende risicocategorieën. Persoonlijke beschermingsmiddelen in categorie I bieden bescherming tegen lage veiligheidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan een product zoals tuinhandschoenen en vergelijkbare artikelen met een laag veiligheidsrisico. Ook foutief gefabriceerde materialen vallen onder categorie I, mits deze niet tot een dodelijk ongeval kunnen leiden.