CE II Conformite Europeenne II

Producten met een CE-certificaat voldoen aan de geldende Europese regelgeving voor veiligheid, gezondheid, prestatie en milieu binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het opstellen van een CE-markering is wettelijk verplicht voor onder meer elektrische apparaten, machines, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op persoonlijke beschermingsmiddelen is verordening EG 2016/425 van toepassing, met uitzondering van enkele heel specifieke productgroepen. Daarnaast kunnen er aanvullende normeringen met algemene vereisten en specifieke testmethodes van toepassing zijn op PBM.

De CE-markering voor PBM’s is verdeeld in drie verschillende risicocategorieën. De persoonlijke beschermingsmiddelen in categorie II beschermen de gebruiker tegen matige veiligheidsrisico’s. Dit betekent dat CE II alle persoonlijke beschermingsmiddelen dekt die geen minimale of onomkeerbare risico’s geven. In de praktijk vallen de meeste CE-gecertificeerde producten dan ook onder categorie II.