CE III: Conformité Européenne III

Producten met een CE-markering zijn goedgekeurd volgens de actuele Europese regelgeving voor veiligheid, gezondheid, prestatie en milieu binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De CE-certificering is een wettelijk verplichte markering voor onder meer elektrische apparaten, machines, meetinstrumenten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op alle persoonlijke beschermingsmiddelen is de EG 2016/425 verordening van toepassing, met uitzondering van enkele heel specifieke productgroepen. Er kunnen daarnaast aanvullende normeringen met algemene vereisten en specifieke testmethodes gelden voor bepaalde producten.

De CE-markering voor PBM’s is ingedeeld in drie verschillende risicocategorieën, waarvan categorie III de meest strenge is. De PBM’s in categorie III beschermen de gebruiker tegen ernstige veiligheidsrisico’s, zoals een dodelijk ongeval, blijvend letsel en andere onomkeerbare risico’s. Alle PBM in de derde categorie worden daarom door een onafhankelijke instantie gecertificeerd en getest om de kwaliteit te kunnen waarborgen. enk in categorie III bijvoorbeeld aan een product zoals een medische nitril handschoen.