CO2 neutraal

Deze normering geeft aan dat het betreffende product CO2 neutraal is geproduceerd. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid broeikasgassen die wordt uitgestoten bij de productie van het product is vermeden of gecompenseerd. Om een CO2 neutrale productie te behalen, moet er evenwicht zijn tussen de CO2 uitstoot en de CO2 opname vanuit de atmosfeer in natuurlijke koolstofputten (ook wel carbon skins genoemd). Een voorbeeld van natuurlijke koolstofputten zijn bomen. Om CO2 balans te verkrijgen, moeten alle broeikasgassen van de wereld gecompenseerd worden door koolstofopname. De productie van producten die deze normering dragen, heeft geen invloed op het klimaat. Het belast het milieu dus niet verder. De CO2 uitstoot van een product wordt bepaald door rekening te houden met de volgende emissies: de energie die specifiek nodig is om het product te maken (ofwel procesgebonden energie), ingekochte grondstoffen ten behoeve van het product, eigen transport en transport door een leverancier. Vervolgens zijn transparantie en geloofwaardigheid belangrijke aspecten om een CO2 neutrale normering te verkrijgen. Zo moet er, naast het aangeven welk product CO2 neutraal geproduceerd is, ook aangegeven worden op welke manier klimaatneutraliteit is bereikt (alleen compensatie of ook door maatregelen).