Electrostatic Discharge (ESD) schoenen

ESD staat voor Electrostatic Discharge, ofwel elektrostatische ontlading. Dit betekent dat ESD werkschoenen zorgen voor een verminderde opbouw en geleiding van statische elektriciteit. De schoen opgebouwde elektrostatische lading kan dus weer ontladen worden. Werkschoenen met deze ESD normering zijn cruciaal en verplicht in sectoren en werkomgevingen waar wordt gewerkt met explosieven, gassen of chemische stoffen om de veiligheid van de medewerker te waarborgen.

Kunststoffen in rubber schoeisel kunnen zorgen voor een makkelijkere opbouw van statische elektriciteit. Ditzelfde geldt voor vloeren en andere kunststof voorwerpen. Er is sprake van statische elektriciteit wanneer er (hoge) spanningen zijn met een kleine energie-inhoud. Kan deze lading niet wegvloeien naar vochtige lucht of de aarde, dan kan deze met elke beweging verder oplopen. De elektrostatische lading (/de aanraking met een metalen object) kan kleine vonken en schokken veroorzaken, wat in bovengenoemde werkomgevingen voor gevaarlijke situaties en (permanente) schade kan zorgen.

ESD schoenen zorgen er dus voor dat de door uzelf opgebouwde statische elektriciteit afgevoerd kan worden. De oorzaak hiervoor is de eigenschap van een zeer lage weerstand die ESD schoenen dragen. Een lage weerstand vereffent de lading tussen de drager en het oppervlak. De kans op vonken en schokken wordt zo kleiner. Daarmee vermindert automatisch ook het gevaar voor kwetsbare voorwerpen waarmee u werkt. Voorop bij deze normering staat het voorkomen dat apparatuur beschadigt als gevolg van schokken of vonken door statische elektriciteit. Deze Electrostatic Discharge certificering wordt voornamelijk gebruikt voor werkschoenen van Diadora Utility.
Bij de product eigenschappen van al onze werkschoenen vindt u altijd bijbehorende certificeringen terug en is dus ook te achterhalen of de werkschoenen ESD gecertificeerd zijn.