en 1149 antistatische eigenschappen

De EN 1149 normering specificeert de vereisten van elektrisch geleidende werkkleding. Antistatische werkkleding en werkschoenen voorkomen het ontstaan van vonken door elektrostatische oplading. Deze vonken zijn erg gevaarlijk en kunnen brand of een explosie veroorzaken. Antistatische werkkleding met deze normering wordt vaak gebruikt bij organisaties die zich aan de ATEX-richtlijnen houden. EN 1149 is een overkoepelende normering voor de onderstaande vijf beproevingsmethoden.

EN 1149-1: beproevingsmethode voor het meten van oppervlakte weerstand
EN 1149-2: beproevingsmethode voor het meten van meten van elektrische weerstand door materiaal (verticale weerstand)
EN 1149-3: beproevingsmethode voor het meten van ladingverval
EN 1149-4: testmethode voor het kledingstuk
EN 1149-5: prestatie-eisen

Er gelden een aantal aanvullende eisen voor EN 1149. Zo mag de kleding niet gebruikt worden in zuurstof verrijkte ruimtes en beschermt de kleding niet tegen de gevaren van netspanning. Daarnaast zijn de volgende eisen van toepassing:

  • Het model moet voldoen aan de voorwaarden gesteld in EN 340;
  • Materialen die op kunnen laden, zoals stalen knopen, dienen aan de buitenkant te worden verdekt;
  • Enkel werkkleding die voldoet aan EN 1149 is niet voldoende, de gebruiker dient volledig geaard te zijn. Dit kan door middel van antistatisch schoeisel dat voldoet aan EN 1149;
  • De buitenstof moet altijd contact maken met de huid. Bij winterkleding is het dus van belang dat de zoom de huid aanraakt;
  • Wanneer de kleding voldoet aan EN 1149-5, moet deze ook voldoen aan EN 531 voor vlam vertragende kleding.